Poseta master studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu - Odsek muzikologija

Studenti master studija Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu sa Odseka muzikologija u okviru predmeta "Arhivski rad" kod predmetnog profesora dr Ivane Perković, predvođeni dr Marinom Marković, saradnikom asistentom 16. maja 2022. godine obavili su stručnu posetu Arhivu Jugoslavije.

Ispred Arhiva Jugoslavije studente je dočekao Vladimir Jekić, arhivski savetnik, kome se priključio i Dragan Teodosić, viši arhivist, rukovodilac Odeljenja za objavljivanje arhivske građe i međuarhivsku saradnju.

Tokom posete studenti su se upozanili sa istorijatom Arhiva Jugoslavije i zgrade Arhiva, arhivskom građom, kao i radom svih službi Arhiva Jugoslavije, sa posebnim osvrtom na: zaštitu arhivske građe, izdavačkom i izložbenom delatnošću, bibliotekom i bibliotečkim fondom, čitaonicom, laboratorijom za konzervaciju i restauraciju, digitalizacijom, i sređivanjem i obradom arhivske građe.

Nakon upoznavanja sa službama Arhiva studenti su pristupili praktičnom radu na građi fonda Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije (AJ, 66), koja se odnosi na muzičku umetnost.

Data/Images/pos_stud_16052022_1m.jpg

Data/Images/pos_stud_16052022_2m.jpg

Data/Images/pos_stud_16052022_3m.jpg

Data/Images/pos_stud_16052022_4m.jpg

Data/Images/pos_stud_16052022_5m.jpg

Data/Images/pos_stud_16052022_6m.jpg

Data/Images/pos_stud_16052022_7m.jpg

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS