Poseta studenata istorije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Arhivu Jugoslavije
U cilju edukovanja budućih naučnih radnika, prof. Čedomir Antić održao je u Arhivu Jugoslavije, 18. i 19. aprila 2022. godine, vežbe studentima prve i druge godine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - odsek za istoriju.
Sa radom ustanove, njenim fondovima i zbirkama, načinom i mogućnostima istraživanja arhivske građe, izdavačkom i izložbenom delatnošću, studente su upoznali viši arhivisti Ivana Božović i Jelena Kovačević. Studenti su obišli depoe i čitaonicu Arhiva Jugoslavije.

Data/Images/pos_stud_2022_1m_no2.jpg

Data/Images/pos_stud_2022_2m_no1.jpg

 Data/Images/pos_stud_2022_3m_no1.jpg

Data/Images/pos_stud_2022_4m_no1.jpg

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS