Dodela nagrade "Gavrilo Princip" u Arhivu Jugoslavije

U Arhivu Jugoslavije 27. decembra 2021. uručene su dve nagrade "Gavrilo Princip" koje dodeljuju Izdavačko preduzeće "Princip" i Fondacija "Aleksandar Nevski" za radove mlađih naučnika i pisaca u dve kategorije: nacionalna istorija i srpski jezik i književnost. U odsustvu Predraga Jeremića, direktora IP "Princip" i predsednika Fondacije "Aleksandar Nevski", svečanost je otvorio predsednik žirija za dodelu nagrade akademik Ljubodrag Dimić.
U kategoriji nacionalna istorija nagrada je dodeljena dr Dušanu Bojkoviću iz Arhiva Jugoslavije za doktorsku disertaciju "Komunistička partija Jugoslavije i albansko pitanje u Jugoslaviji 1919–1946". Nagradu je uručila mentor prof. dr Mira Radojević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
U kategoriji srpski jezik i književnost nagradu je dobila dr Andreja Marić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, za doktorsku disertaciju "Književnoteorijska i kritička misao Nikole Koljevića" koja je izrađena pod mentorstvom prof. dr Ranka Popovića. U ime dr Andreje Marić nagradu je primila dr Nedeljka Bjelanović sa Instituta za književnost i umetnost, a nagradu je uručio prof. dr Dušan Ivanić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Data/Images/1m_no1.jpg

Data/Images/2m.jpg

Data/Images/3m.jpg

Data/Images/4m.jpg

Data/Images/5m.jpg

Data/Images/6m.jpg

Data/Images/7m.jpg

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS