Vlada Republike Srbije imenovala direktora Arhiva Jugoslavije
Nakon sprovedenog javnog konkursa Vlada Republike Srbije je na sednici 29. jula 2021. donela Rešenje (24 Broj:119-7091/2021)  o imenovanju dr Milana Terzića za direktora Arhiva Jugoslavije na period od četiri godine. Za to su ga preporučili iskustvo i uspešnost u dosadašnjem rukovođenju Arhivom, te predloženi Program rada za naredni period,  u kome je vidljiv kontinuitet u radu ustanove i strateški cilj da se sa raspoloživim kadrovskim i novčanim resursima uvek dostignu najbolji rezultati.
Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS