Stigao je novi skener
Arhiv Jugoslavije je nabavio skener Bookeye4 V2 Professional Archive, koji omogućava skeniranje dokumenata do formata 460 x 620 mm  (14% više od formata A2), što odgovara formatu većine  arhivskih dokumenata pohranjenih u Arhivu Jugoslavije. Široka lepeza različitih vrsta pojedinačnih dokumenata i knjiga koji se mogu skenirati, rezolucija do 600dpi i brzina skeniranja koje ovaj skener postiže,  omogućiće širi obuhvat građe koja se može samostalno digitalizovati u Arhivu, a značajno će uticati i na brzinu odvijanja započetih i planiranih projekata digitalizacije.
Građa fonda AJ-74 (Kraljev dvor) je prva koja će se skenirati na novonabavljenom skeneru. Priprema originalne građe za skeniranje je već obavljena.

Data/Images/skener_2021_1m.jpg

Data/Images/skener_2021_2m.jpg

Data/Images/skener_2021_3m.jpg

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS