Dan Arhiva Jugoslavije

Reč dr Milana Terzića, direktora Arhiva Jugoslavije

Direktor Arhiva - dr Milan Terzić

Ove, 2021. godine, Arhiv Jugoslavije obeležava sedamdeset prvu godišnjicu postojanja, čuvajući kulturno blago iz koga se saznaje prošlost postojanja i trajanja države čije ime nosi. Arhiv Jugoslavije koji čuva i štiti dokumenta nastala radom centralnih državnih organa i organizacija jugoslovenske države od 1918. do 2006. godine, sa fondovima koje treba preuzeti, ima oko 40 kilometara arhivske građe. Bogatstvo fondova i zbirki (878) govori da je ovo nezaobilazna arhivska institucija za razumevanje istorije XX veka, kako na ovim, tako i na širim prostorima. O tome govori broj objavljenih monografija (preko 2.700) i odbranjenih doktorata (oko 600) na osnovu arhivske građe, kao i preko 15.000 istraživača iz celog sveta, koji su prelistavali mnoštvo naših dokumenata.

U prošloj, 2020. godini, u otežanim uslovima rada, imajući u vidu prisutni epidemiološku situaciju, Arhiv Jugoslavije je obavljao svoje redovne radne aktivnosti pruzimanja arhivske građe, njene obrade, odgovaranja na različite zahteve i sređivanja bibliotečkog fonda.

Može se pohvaliti objavljivanjem nekoliko izdanja: zbornik dokumenata Nemci o Kraljevini Jugoslaviji 1920-1929, Živka Avramovskog; zbornik dokumenata Jugoslavija i Evropska zajednica 1957-1992, Milana Igrutinovića; monografija Stranci „gastarbajteri“: strana stručna radna snaga u privredi Jugoslavije 1945-1950, autora Saše Ilića; saizdavaštvo drugog izdanja Diplomatski spisi Ive Andrića, priređivača Miladina Miloševića; katalog izložbe dokumenata Srpski narod i jugoslovenska država: spoljna politika 1918-1990; časopis Arhiv br. 1-2/2020.

U okviru planskog projekta ciklusa izložbi vezanih za postojanje jugoslovenske države, nastojimo da uporedo prikažemo njen život u Kraljevini i socijalističkoj Jugoslaviji: Jugoslovenska spoljna politika 1918-1990; Jugoslovenske vođe: Kralj Aleksandar I i Josip Broz Tito; Jugoslovenska vojska 1918-1990; Privreda Jugoslavije 1918-1990; Jugoslovensko društvo 1918-1990; Jugoslovenska kulturna politika 1918-1990. itd. Namera je da se istakne kontinuitet postojanja države, jer se periodi Kraljevine i socijalističke Jugoslavije, imajući u vidu društvene promene tokom Drugog svetskog rata, u društvenoj javnosti najčešće "sukobljavaju".

U novonastalim zdravstvenim okolnostima, povodom Dana Arhiva, priređena je izložba SRPSKI NAROD I JUGOSLOVENSKA DRŽAVA: SPOLjNA POLITIKA 1918-1990, sa pratećim katalogom.

Predviđeno je da izložbena postavka traje do kraja juna 2021. godine i kada to uslovi dozvole moći će da se obiđe svakog radnog dana od 09.00-16.00 časova, što će blagovremeno biti objavljeno na zvaničnom sajtu .

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS