Arhiv Jugoslavije ponovo u Petnici
I po treći put u 2018. godini Arhiv Jugoslavije je sarađivao sa Seminarom istorije pri Istraživačkoj stanici Petnica. Arhivski savetnik Ivan Hofman održao je tokom 22. i 23. novembra seriju predavanja na temu revolucija i umetnost, koristeći pri tom odabranu građu iz fondova Arhiva Jugoslavije.

Data/Images/petnica_23_11_2018_1m.jpg

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS