Beograd 20 -26. oktobar 2008.
Učešće Arhiva Srbije i Crne Gore na 53. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Na štandu Ministarstva kulture Republike Srbije izložena su sledeća izdanja Arhiva Srbije i Crne Gore:

 • ANĐELKOVIĆ, Momčilo - Zgrada Arhiva Jugoslavije: od Doma Kralja Aleksandra I za učenike srednjih škola do Arhiva Jugoslavije, Beograd, 2003.
 • BIBLIOGRAFIJA JUGOSLOVENSKE ISELjENIČKE PERIODIKE U SEVERNOJ I JUŽNOJ AMERICI DO 1945 (autor Suzana Srndović; uvod Predrag Krejić), Beograd, 2008.
 • Časopis Arhiv - godina VI broj 1/2, Beograd, 2005.
 • Časopis Arhiv - godina VIII broj 1/2, Beograd, 2007.
 • Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1930. godinu Knj. 1, (Avgust - decembar) 1930. godine (priredili Nada Petrović, Saša Ilić; uvod Milan Ristović), Beograd, 2005.
 • Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1931. godinu. Knj. 2, (priredili Nada Petrović, Jelena Bakić; predgovor Momčilo Pavlović), Beograd, 2007.
 • Katalog izložbe Aleksandar prvi - kralj Jugoslavije: 1918-1934 (autor Mitar Todorović), Beograd, 2006.
 • Katalog izložbe Jugoslovenska iseljenička periodika u Severnoj i Južnoj Americi 1914-1945 (autori: Predrag Krejić i Suzana Srndović), Beograd, 2008.
 • VODIČ kroz zbirke = A Guide Through Collections  (autori: Dušan Jončić, Gojko Malović, Saša Ilić, Nada Petrović), Beograd, 2007.
 • Zbornik radova sa Međunarodnog okruglog stola Tito-Staljin, Beograd, 2007.

 

Ministrarstvo kulture Republike Srbije zahvalilo se Arhivu na angažovanju na 53. međunarodnom sajmu knjiga.

 

Data/Images/sajam08_1_s_no1.jpg

Data/Images/sajam08_2_s_no1.jpg

Novosti
 1. ICA
 2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS