Poseta Arhivu Jugoslavije iz Državnog arhiva Merilenda i Instituta Džeferson iz SAD
Arhiv Jugoslavije posetili su Edward C Papenfusen, državni arhivista D.A. Merilend,  Aakonom Presnall, direktor Instituta Džeferson, predstavništvo u Beogradu i Biljana Presnall iz Džeferson instituta. Edward C Papenfusen izrazio je želju da poseti Arhiv Jugoslavije i upozna se sa istorijatom, nadležnostima i delatnošću Arhiva. U razgovoru sa v.d. direktorom Miladinom  Miloševićem interesovao se o mogućnosti istraživanja teme o jugoslovenskoj emigraciji u SAD između dva svetska rata, koju je istraživao u SAD. Predočeni su mu fondovi AJ i mogućnost istraživanja o jugoslovenske emigaracije u SAD. Izrazio je spremnost Državnog Arhiva Merilenda na  saradnju sa Arhivom Jugoslavije na planu publikovanja dokumenata, priređivanja zajedničkih izložbi, priloga za časopis Arhiv i o temi jugoslovensko  - američkih odnosa. Arhiv Jugoslavije, prema rečima v.d. direktora M.Miloševića spreman je na ovaj vid saradnje.
Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS