Noć muzeja u Arhivu Srbije i Crne Gore

Arhiv Srbije i Crne Gore je jedini arhiv u Beogradu koji je ove godine učestvovao u tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji Noć muzeja, u nameri da deo svoje dragocene i bogate arhivske građe – riznice pamćenja i svedočanstva prošlosti – približi široj javnosti.

Brojni posetioci su 17. maja 2008. godine, od 18 časova do 2 sata posle ponoći imali priliku da vide dve izložbe: Diplomatija Kraljevine Jugoslavije 1918–1941 i Jugoslovenska iseljenička periodika u Severnoj i Južnoj Americi 1914 -1945.

 

Data/Images/nm08_01_s_no1.jpg

Data/Images/nm08_02_s.jpg

Data/Images/nm08_03_s.jpg

Data/Images/nm08_04_s.jpg

 

Stalna postavka Diplomatija Kraljevine Jugoslavije 1918–1941. godine, na kojoj su izloženi ukazi o postavljenju pojedinih poslanika (ambasadora) KJ, fotografije ministara inostranih poslova KJ, zgrade poslanstava, prepiska diplomata i dr., bila je dopunjena diplomatskom uniformom I klase (za poslanike) i II klase (za savetnike u poslanstvima). Posetioci su imali priliku da prvi put vide uniformu I klase koju je nosio izvanredni poslanik i opunomoćeni ministar dr Vladimir Milanović, poslanik KJ u Bernu 1939. i Sofiji 1940. godine. Diplomatsku uniformu II klase, dr Vladimir Milanović je nosio dok je bio savetnik u poslanstvima KJ u Bukureštu i Londonu 1932, 1935. i 1936. godine. Poslanička uniforma se oblačila u posebnim prilikama: prilikom predaje akreditivnih pisama, na dan kraljevog rođendana, dan ujedinjenja, prilikom blagodarenja u crkvi i za vreme drugih važnih događanja. Uniforme je Arhivu za Noć muzeja ljubazno ustupio Jovan M. Milanović, a potom ih je predao Istorijskom muzeju Srbije kao poklon.

 

Data/Images/nm08_05_s.jpg

levo - uniforma II klase
desno - uniforma I klase

Data/Images/nm08_06_s.jpg

Jovan M. Milanović,
darodavac uniformi

Data/Images/nm08_07_s.jpg

Jovan M. Milanović,
darodavac uniformi

Data/Images/nm08_08_s.jpg

 

 

Postavka Jugoslovenska iseljenička periodika u Severnoj i Južnoj Americi od 1914 - 1945. omogućila je posetiocima da vide brojne originalne novine i listove koji svedoče o intenzivnoj publicističkoj delatnosti jugoslovenskih iseljenika i njihovim nastojanjima da i na taj način u američkom ambijentu, koji je topio nacionalnu svest doseljenika, očuvaju osećaj pripadnosti zavičaju i izvornoj nacionalnoj kulturi. Posetioci su imali priliku da vide primerke najvažnijih glasila jugoslovenskih iseljeničkih zajednica, među kojima se izdvaja list američkih Srba, Amerikanski srbobran, koji u kontinuitetu izlazi od 1906. do danas u Americi.

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS