Посета студената прве године историје са Филозоског факултета Универзитета у Београду
Дана 28. новембра 2022. године у Архиву Југославије у оквиру предмета Увод у историјске студије, проф. др Чедомир Антић одржао је вежбе студентима прве године историје.
Испред Архива Југославије студенте су дочекали и упознали их са радом Архива, историјатом, фондовима и зградом виши архивисти Ивана Божовић и Драган Теодосић, руководилац Одељења за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу.
Током свог боравка у Архиву Југославије студенти су обишли један од депоа Архива, читаоницу, лабораторију за конзервацију и рестаурацију, а на послетку и изложбу "Београд – Рабат, 65. година дипломатских односа 1965–2022", кроз коју их је спровео Драган Теодосић, један од аутора изложбе.
.

Data/Images/pos_stud_ist_nov_2022_1m.jpg

Data/Images/pos_stud_ist_nov_2022_2m.jpg

Data/Images/pos_stud_ist_nov_2022_3m.jpg

Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS