Повеља краља Стефана Дабише Архиву Југославије поводом 75 година Архива Босне и Херцеговине
Дана 12. децембра 2022. године у Сарајеву је обележено 75 година Архива Босне и Херцеговине.
Tим поводом Архив Југославије је добио Повељу Стефана Дабише за посебан допринос иподршку раду Архива Босне и Херцеговине.
Поред Архива Југославије, награђени су још и Фрањевачки манастир из Фојнице и Амбасада Турске у Босни и Херцеговини.
У име награђених окупљенима се обратио директор Архива Југославије, др Милан Терзић.

Data/Images/pov_dabisa_2022_1m.jpg

Data/Images/pov_dabisa_2022_2m.jpg

Data/Images/pov_dabisa_2022_3m.jpg

Data/Images/pov_dabisa_2022_4m.jpg

Data/Images/pov_dabisa_2022_5m.jpg

Data/Images/pov_dabisa_2022_6m.jpg

Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS