Стигао је нови скенер
Архив Југославије је набавио скенер Bookeye4 V2 Professional Archive, који омогућава скенирање докумената до формата 460 x 620 mm  (14% више од формата А2), што одговара формату већине  архивских докумената похрањених у Архиву Југославије. Широка лепеза различитих врста појединачних докумената и књига који се могу скенирати, резолуција до 600dpi и брзина скенирања које овај скенер постиже,  омогућиће шири обухват грађе која се може самостално дигитализовати у Архиву, а значајно ће утицати и на брзину одвијања започетих и планираних пројеката дигитализације.
Грађа фонда АЈ-74 (Краљев двор) је прва која ће се скенирати на новонабављеном скенеру. Припрема оригиналне грађе за скенирање је већ обављена.

Data/Images/skener_2021_1m.jpg

Data/Images/skener_2021_2m.jpg

Data/Images/skener_2021_3m.jpg

Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS