Дан Архива Југославије

Реч др Милана Терзића, директора Архива Југославије

Директор Архива - др Милан Терзић

Ове, 2021. године, Архив Југославије обележава седамдесет прву годишњицу постојања, чувајући културно благо из кога се сазнаје прошлост постојања и трајања државе чије име носи. Архив Југославије који чува и штити документа настала радом централних државних органа и организација југословенске државе од 1918. до 2006. године, са фондовима које треба преузети, има око 40 километара архивске грађе. Богатство фондова и збирки (878) говори да је ово незаобилазна архивска институција за разумевање историје XX века, како на овим, тако и на ширим просторима. О томе говори број објављених монографија (преко 2.700) и одбрањених доктората (око 600) на основу архивске грађе, као и преко 15.000 истраживача из целог света, који су прелиставали мноштво наших докумената.

У прошлој, 2020. години, у отежаним условима рада, имајући у виду присутни епидемиолошку ситуацију, Архив Југославије је обављао своје редовне радне активности прузимања архивске грађе, њене обраде, одговарања на различите захтеве и сређивања библиотечког фонда.

Може се похвалити објављивањем неколико издања: зборник докумената Немци о Краљевини Југославији 1920-1929, Живка Аврамовског; зборник докумената Југославија и Европска заједница 1957-1992, Милана Игрутиновића; монографија Странци „гастарбајтери“: страна стручна радна снага у привреди Југославије 1945-1950, аутора Саше Илића; саиздаваштво другог издања Дипломатски списи Иве Андрића, приређивача Миладина Милошевића; каталог изложбе докумената Српски народ и југословенска држава: спољна политика 1918-1990; часопис Архив бр. 1-2/2020.

У оквиру планског пројекта циклуса изложби везаних за постојање југословенске државе, настојимо да упоредо прикажемо њен живот у Краљевини и социјалистичкој Југославији: Југословенска спољна политика 1918-1990; Југословенске вође: Краљ Александар I и Јосип Броз Тито; Југословенска војска 1918-1990; Привреда Југославије 1918-1990; Југословенско друштво 1918-1990; Југословенска културна политика 1918-1990. итд. Намера је да се истакне континуитет постојања државе, јер се периоди Краљевине и социјалистичке Југославије, имајући у виду друштвене промене током Другог светског рата, у друштвеној јавности најчешће "сукобљавају".

У новонасталим здравственим околностима, поводом Дана Архива, приређена је изложба СРПСКИ НАРОД И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА: СПОЉНА ПОЛИТИКА 1918-1990, са пратећим каталогом.

Предвиђено је да изложбена поставка траје до краја јуна 2021. године и када то услови дозволе моћи ће да се обиђе сваког радног дана од 09.00-16.00 часова, што ће благовремено бити објављено на званичном сајту .

Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS