Именовање новог директора Архива Југославије
Решењем Владе Републике Србије 24 Број: 119-6593/2017 од 20. јула 2017. године др Милан Терзић именован је за директора Архива Југославије. Истим решењем досадашњи вршилац дужности директора Архива Југославије Миладин Милошевић разрешен је дужности.
Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS