ПРОЈЕКАТ: ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОТО АРХИВА ТАНЈУГA
Прочитај ми

Почетком 2017. године Архив Југославије започео је рад на изради, планирању и реализацији вишегодишњег пројекта ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОТО АРХИВА ТAНЈУГA. Прва фаза пројекта (2017-2018.) предвиђа завршетак архивистичке обраде и дигитализацију фото-грађе из 842 регистратора (око 80 метара архивске грађе). Регистратори садрже листове са контакт копијама различитих димензија (лајкa, 6x4, 6x6, 6x9, 9x12) за период од 1946-1996. године, које су тематски и хронолошки класификоване и систематизоване према класификационој шеми ствараоца фонда. Прелиминарне процене стручног тима наговештавају да се у регистраторима налази између 800000 и 1000000 контакт копија.

Део фото-грађе из фонда АЈ-112 ( Новинска агенција "ТАНЈУГ") је дигитализован и доступан је за преглед и претраживање у читаоници Архива Југославије од јула 2017. године. Упоредо са даљим радом на Пројекту, редовно ће се на месечном нивоу ажурирати и број дигитализованих регистратора које је могуће прегледати на рачунарима у читаоници.

Подаци о доступној дигитализованој грађи и информативном средству за претраживање фото-архиве:

  • 100 регистратора
  • 12089 страна са контакт копијама
  • 4365 филмова, који садрже 106955 контакт копија

Делимично редигован Танјугов попис регистратора је доступан истраживачима у електронској и претраживој форми (pdf датотека) и служи као основно и привремено информативно средство.

 
Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS