Озвучен сајт Архива Југославије
Прочитај ми
Увођењем сервиса "читај ми", остварена је намера да сајт Архива Југославије постане доступан већем броју посетилаца. Иако намењен првенствено слабовидим  надамо се да ће задовољство у коришћењу овог сервиса имати и особе  које читање текстова са екрана рачунара замара или које таквом начину информисања нису склоне.
Тренутно је на располагању око 12 сати озвучених информација о Архиву, архивским документима, публикацијама, изложбама и сарадњи са сличним институцијама у земљи и свету.
Озвучен је и часопис Архив који издаје Архив Југославије, а у коме се налазе стручни радови из архивистике, историографије, информације о раду и догађајима у Архиву Југославије, као и прикази архивских докумената и прикази нових издања из области историографије и архивистике. Озвучено је 214 ауторских радова и 59 приказа домаћих и страних публикација, што чини нешто више од 90 сати звучних записа.
Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS