Преузет Архив Јосипа Броза Тита од Музеја историје Југославије

У мају 2009. године, по основу надлежности, извршена је примопредаја архивске грађе између Музеја историје Југославије и Архива Југославије.

Преузету архивску грађу чине:
Фонд Канцеларије маршала Југославије (период 1943–1953) – 186 архивских кутија.
Фонд Кабинета председника Републике (период 1953–1980) – 2432 архивских кутија.
Лични фонд Јосипа Броза Тита – 16 архивских кутија.

Највреднија документа ових фондова односе се на друштвено-политичку делатност  Јосипа Броза Тита у земљи и његову активност у решавању актуелних питања међународних односа и спољне политике Југославије.

Политичку активност Јосипа Броза Тита у земљи осветљавају документа о његовим путовањима и посетама радним организацијама, друштвено-политичким заједницама и регионима; документа о пријемима делегата и представника друштвено-политичког, привредног, културно-образовног и научног живота код Ј. Б. Тита; документа о његовим иступањима на јавним скуповима, конгресима и састанцима друштвено-политичких и других организација и органа друштвено-политичких заједница.

Документа о међународној и спољнополитичкој активности Јосипа Броза Тита обухватају поруке и писма које је размењивао са шефовима држава и влада, истакнутим личностима и јавним радницима о актуелним питањима међународних односа и билатералне сарадње. Ту су и документа о његовим посетама страним земљама и посетама шефова страних држава и влада, делегација и истакнутих личности Југославији, документа о иступањима и активности Ј. Б. Тита у раду међународних и међудржавних организација, као и документа о актуелним питањима међународног радничког покрета и политике несврстаности.
 
Значајан део ове обимне документација чине рукописи Јосипа Броза Тита (тезе и концепти), оригинали и копије, стенографске белешке и текстови магнетофонских снимака његових иступања – говори, разговори, реферати, експозеи, изјаве, интервјуи и чланци, као и концепти, оригинали и копије из његове обимне политичке, државне и међудржавне кореспонденције.

Лични фонд Јосипа Броза Тита је малог обима. Фонд садржи његове рукописе (разне белешке, речнике, роковнике и сл.), писма и честитке које је размењивао са пријатељима и непосредним сарадницима, лична документа (изводи из матичних књига, пасоши, легитимације, дозволе, уверења, чланске карте и сл.), документацију о породици и породичну преписку, документацију о спортским и другим активностима као и финансијско-материјалну грађу личног карактера.

У складу са законском регулативом, ова архивска грађа је доступна за коришћење.

Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS