Посета Архиву Југославије из Државног архива Мериленда и Института Џеферсон из САД
Архив Југославије посетили су Edward C Papenfusen, државни архивиста Д.А. Мериленд,  Aakonom Presnall, директор Института Џеферсон, представништво у Београду и Биљана Presnall из Џеферсон института. Edward C Papenfusen изразио је жељу да посети Архив Југославије и упозна се са историјатом, надлежностима и делатношћу Архива. У разговору са в.д. директором Миладином  Милошевићем интересовао се о могућности истраживања теме о југословенској емиграцији у САД између два светска рата, коју је истраживао у САД. Предочени су му фондови АЈ и могућност истраживања о југословенске емигарације у САД. Изразио је спремност Државног Архива Мериленда на  сарадњу са Архивом Југославије на плану публиковања докумената, приређивања заједничких изложби, прилога за часопис Архив и о теми југословенско  - америчких односа. Архив Југославије, према речима в.д. директора М.Милошевића спреман је на овај вид сарадње.
Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS