Tehnička zaštita arhivske i bibliotečke građe - Nacionalni standardi
Pročitaj mi

SRPSKI STANDARDI (SRPS)


1. SRPS Z. E0.002:1984 Mikrografija TERMINI I DEFINICIJE Opšti pojmovi (Micrographics: terms and definitions. General terms). Utvrđuje termine i definicije opštih pojmova koji se koriste u mikrografiji.
U skladu je sa ISO 6196/1 iz 1982.


2. SRPS Z. E0.002:1984 Mikrografija TERMINI I DEFINICIJE Položaj slika i načini snimanja (Micrographics: terms and definitions. Image positions and methods of recording). Utvrđuje termine i definicije koji se koriste u mikrografiji, a odnose se na položaj mikrosnimka na filmu i načine snimanja.
U skladu je sa ISO 6196/2 iz 1982.


3. SRPS Z. E0.100:1985 Mikrografija SIMBOLI U MIKROGRAFIJI (Symbols in micrographics). Utvrđuje grafičke simbole u mikrografiji.


4. SRPS Z. E0.200:1974 Mikrofilm OPŠTE KARAKTERISTIKE, MERE I OZNAKE (Microfilms, general dimensions, classification and nomenclature). Daje pojašnjenje značenja pojedinih izraza koji se koriste u mikrografiji, govori o opštim karakteristikama filma: mere, oznake, oblici, tipovi i generacije.


5. SRPS Z. E2.010:1974 Mikrofilmovi trajne vrednosti čuvanje i rukovanje (Code of practice and use of microfilms of permanent value). Propisuje uslove čuvanja i rukovanja crno-belim mikrofilmovima (16 mm i 35 mm).


6. SRPS Z. E7.010:1974 Mikrofilm NAČIN SNIMANJA NA MIKROFILM (Microfilming of engineering drawings, technical preceeding of recording). Propisuje način snimanja mikrofilma odnosno dobijanje filma prve generacije (postavljanje jednog ili više originala istovremeno i dozvoljena odstupanja položaja).


7. SRPS Z. E7.011:1974 Faktori smanjenja pri snimanju na mikrofilm (Microfilming, reduction rations for recording). Propisuje faktore smanjenja pri snimanju na mikrofilm (često se reprodukcija i povećanje snimaka ne prave u originalnoj razmeri).


8. SRPS Z. E7.012:1974 Mikrofilm SNIMANJE CRTEŽA U DELOVIMA (Microfilming of engineering drawings, division system of drawings for recording). Propisuje način snimanja crteža u delovima. Prilikom snimanja na 35 mm film crteži formata većeg od A0 mikrofilmuju se u delovima.


9. SRPS Z. E7.013:1974 Mikrofilm APERTURNA KARTICA, MONTAŽNA ZA FILM 35mm (Microfilm technics, aperture card fr film 35 mm, mounting card). Propisuje mere aperturne kartice (kartica sa otvorom za umetanje mikrofilma). Aperturna kartica koristi se kao nosač mikrofilma. Mikrofilm kartica je aperturna kartica sa uloženim mikrofilmom.


10. SRPS Z. E7.014:1974 Mikrofilm IZRADA REPRODUKCIJA SA MIKROFILMA 35 mm (Re-enlargement ratios for reproduction from recordings on microfilm 35 mm). Propisuje uslove za izradu čitljivih reprodukcija, odgovarajućeg povećanja, od snimka na neperforiranom 35 mm filmu.


11. SRPS Z. E7.015:1974 Mikrofilm SNIMANJE RUKOPISA NA MIKROFILM 35 mm i 16 mm (Technical proceedings of recording for documents written by hand). Propisuje snimanje rukom pisanih ili štampanih dokumenata, povezanih ili nepovezanih, na 16 mm i 35 mm film koji je namenjen za biblioteke i arhive.


12. SRPS Z. E8.010:1974 Mikrofilm ISO-OPITNI ZNAK ZA ISPITIVANJE ČITLJIVOSTI PRI SNIMANJU NA MIKROFILM (Tests for reprographic use, tipographical character for legibility tests (ISO-Character)). Propisuje znak za ispitivanje čitljivosti kako bi se izbegla svaka subjektivnost. Znak se smatra čitljivim ukoliko se može jasno raspoznati položaj njegovih unutrašnjih linija.


13. SRPS Z. E8.011:1974 Mikrofilm OPITNA POLJA ZA ISPITIVANJE ČITLJIVOSTI (Tests for reprographicuse, fundamental assembly of typographical characters for legibility tests). Propisuje oblik, veličinu i položaj opitnih polja za ispitivanje čitljivosti.


14. SRPS Z. E8.013:1974 Mikrofilm OPITNA POLJA ZA PRAKTIČNO ISPITIVANJE ČITLJIVOSTI NEGATIVA MIKROFILMA (Tests for reprographic use, fundamental assembly of typographical characters for legibility tests, test card for use in practice). Propisuje načine za ispitivanje čitljivosti negativa.


15. SRPS Z. E8.014:1974 Mikrofilm TABLICA ZA ISPITIVANJE MIKROFILMOVA TEHNIČKIH CRTEŽA (Test table for microfilming of technical drawings). Propisuje tablicu za ispitivanje mikrofilmova tehničkih crteža snimljenih prema standardima SRPS Z. E8.010 i 011.


16. SRPS Z. E8.015:1974 Mikrofilm DIAZO DIREKTNI DUPLIKATI (Diazo-duplicates). Standard propisuje kvalitet kontaktnih kopija napravljenih dupliranjem mikrofilma.


17. SRPS Z. E8.017:1974 Mikrofilm ODREĐIVANJE OPTIČKE GUSTOĆE PROPUSTLJIVIH DIFUZNIH SREDINA (Determination of diffuse transmission density). Propisuje senzitometrijske uslove i metode merenja optičke gustoće propustljivih difuznih sredina.
ISO/R 5


18. SRPS Z. E8.018:1984 Mikrografija MIKROTEST: OPIS I KORIŠĆENJE ZA ISPITIVANJE UREĐAJA ZA ČITANJE (Description and use of checking a reading apparatus). Predmet standarda je definisanje mikrotesta i sprovođenje postupka za utvrđivanje čitljivosti slika na uređajima za čitanje (mikročitačima). Standard se bavi samo čitljivošću a ne i drugim karakteristikama slike sjajnost, kontrast, rasipanje...).
ISO 446–1975 i ISO689 iz 1975.


19. SRPS H. J0.020:1968 Fotoosetljivi materijali TERMINI KOJI SE ODNOSE NA MIKROKOPIJE I NJIHOVE PODLOGE (Photographic sensitized materials. Terms relating to microcopies and their bases). Propisuje stručne izraze koji će se koristiti pri izradi naših standarda koji se odnose na mikrokopije i njihove podloge.
ISO R 260 iz 1962.


20. SRPS H. J0.100:1968 Fotoosetljivi materijali VELIČINE JEDINICA PAKOVANJA (Sensitized photographic materials. Packing sizes). Propisuje veličine jedinica pakovanja fotoosetljivih materijala u zavisnosti od formata.
ISO R 425 iz 1965.


21. SRPS A. A0.107:1985 Tehnički crteži USLOVI ZA MIKROFILMOVANJE (Technical drawings. Requirements for microcopying). Utvrđuje tehničke uslove koji moraju biti ispunjeni pri kreiranju tehničkih crteža i ostale tehničke dokumentacije kako bi se ovi koristili kao originali pri mikrofilmovanju.
ISO 6428 iz 1982.

 

STANDARDI

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS