IV Bibliotekarstvo
Pročitaj mi

1. AACR 2:2002 Anglo-American Cataloguing Rules (Anglo-američka kataloška pravila). Pravila za obradu svih vrsta bibliotečke građe od knjiga do CD diskova. Koriste se u Americi, Kanadi, Velikoj Britaniji i Australiji. Daje detaljna uputstva za obradu bibliotečke građe prilikom izrade kataloga i bibliografija.


2. ISBD(G) International Standard Bibliographic Description – General (Opšti međunarodni standardni bibliografski opis). Data je standardna struktura za opis svih vrsta bibliotečke građe. Iz ovog standarda proistekli su ostali posebni standardi. Svi ISBD standardi koriste se prilikom izrade bibliotečkih kataloga i bibliografija (bilo da su u štampanom ili elektronskom obliku), a urađeni su da bi se ujednačio bibliografski opis bibliotečke građe u uslovima uvođenja automatske obrade i pretraživanja podataka.


3. ISBD(M) International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications (Međunarodni standardni bibliografski opis monografskih publikacija). Propisuje načine opisa i identifikaciju monografskih publikacija (knjiga i brošura koje su izdate posle 1801. godine), utvrđuje redosled elemenata opisa i sistem interpunkcije u opisu.


4. ISBD(A) International Standard Bibliographic Description – Antiquarian (Međunarodni standardni bibliografski opis za antikvarsku građu). Standard je namenjen za opis i identifikaciju monografskih publikacija koje su izdate pre 1801. godine.


5. ISBD(CR) International Standard Bibliographic Description for Continuing Resources (Međunarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacija i drugih kontinuiranih izvora). Ovim standardom određen je redosled elemenata opisa i utvrđen sistem interpunkcije za bibliografske izvore koji se izdaju tokom vremena bez unapred utvrđenog završetka i oni izvori koji se izdaju u uzastopnim sveskama ili tomovima koji imaju svoju numeraciju.


6. ISBD(CM) International Standard Bibliographic Description for Cartographic Material (Međunarodni standardni bibliografski opis za kartografsku građu). Određuje redosled elemenata opisa i utvrđuje sistem interpunkcije za identifikaciju svih vrsta građe koja predstavlja, u celini ili delimično, Zemlju ili neko nebesko telo u bilo kojem merilu (npr: dvo ili trodimenzionalne geografske karte i planove, aeronautičke, navigacijske i karte neba, globuse, atlase i sličnu kartografsku građu).


7. ISBD(NBM) International Standard Bibliographic Description for Non Book Material (Međunarodni standardni bibliografski opis za neknjižnu građu). Određuje specifične zahteve za identifikaciju i sistem interpunkcije za opis neknjižne građe (video snimak, video projekcija, grafička građa u vidu plakata, razglednica, litografija, slagalica i sl., zvučni snimak, mikrofilm, film, hologram i dr.).


8. ISBD(CP) International Standard Bibliographic Description of Component Parts (Međunarodni standardni bibliografski opis komponentnih delova). Daje utvrđen raspored elemenata i sistem interpunkcije za opis članaka objavljenih u okviru monografskih i serijskih publikacija.


9. ISBD(PM) International Standard Bibliographic Description for Printed Music (Međunarodni standardni bibliografski opis za štampane muzikalije). Utvrđuje raspored elemenata i sistem interpunkcije za opis objavljenih notnih zapisa.


10. ISBD(ER) International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources (Međunarodni standardni bibliografski opis elektronskih izvora). Utvrđuje uslove za opis, identifikaciju i interpunkciju prilikom obrade građe koja zahteva periferijske uređaje (npr. CD-ROM čitač). Odnosi se na izvore koji su opšte dostupni uključujući i one kojima se pristupa putem mreže ili telekomunikacija.


11. GARR Guidelines for Authority Records and References (Uputstvo za normativne zapise i uputnice). Detaljno su utvrđeni zahtevi za prikaz informacija koje se odnose na normativne odrednice u štampanom, mikroobliku i mašinski čitljivom obliku. Obuhvaćene su normativne odrednice za osobe, kolektivna tela i jedinstvene naslove anonimnih klasičnih dela i serijskih publikacija. Ova uputstva se koriste i prilikom obrade arhivske građe.


12. GSARE Guidelines for Subject Authority and Reference Entries (Uputstva za predmetne normativne i uputne jedinice). Predmet ovih uputstava čine utvrđen standardni raspored elemenata i interpunkcija za normativne (jedinstvene odrednice za osobu, kolektivno telo, naslov, geografsku i predmetnu odrednicu); uputne (odrednice koje upućuju na drugačije varijante odrednice, na jedinstvenu odrednicu ili na srodne odrednice) i tumačne jedinice (odrednica koja upućuje korisnika na više vrsta odrednica koje treba tražiti u obliku predloga). Ova uputstva se koriste i prilikom obrade arhivske građe.


13. UNIMARC Format za normativne podatke stvoren u cilju lakše međunarodne razmene normativnih podataka u mašinski čitljivom obliku između nacionalnih bibliografskih agencija. Ovaj format određuje oznake polja (tagove), indikatore i identifikatore polja koji se koriste u normativnim zapisima, zapisima uputnih i tumačnih jedinica u mašinski čitljivom obliku.

 

STANDARDI

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS