Kongresi, seminari i savetovanja u 2007. godini
Pročitaj mi

Tokom 2007. godine radnici Arhiva prisustvovali su sledećim skupovima:

 


Datum: 12-13. decembar 2007. godine
Mesto: Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Tema skupa: "Informatizacija arhiva"

Obeležavanju šezdesetogodišnjice Arhiva BiH i desetogodišnjice Arhiva Federacije prisustvovalo je dvoje zaposlenih iz Arhiva Srbije i Crne Gore. U sklopu proslave izvršena je  promocija Glasnika arhiva i Arhivističkog udruženja BiH, promocija Zbirke arhivskih propisa BiH (1947-2007), promocija  Sabranih radova Kasima Isovića i održan je stručni skup o informatizaciji arhiva na kome su govorili predstavnici Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske i Srbije.


Datum: 19. novembar - 7. decembar 2007. godine
Mesto: Pariz (Francuska)
Tema skupa: "Arhivistička teorija i praksa – Arhivi i novi pravci informacija"

Staž "Arhivistička teorija i praksa" u okviru programa Courants, ove godine primio je svoju sedmu generaciju polaznika. Putem konferencija i praktičnih demonstracija, debatnih ateljea, poseta arhivskim servisima dvadesetoro polaznika, arhivista iz dvadeset zemalja sveta, upoznalo se sa najnovijom praksom u francuskim arhivima i  prikazalo je pojedina stručna iskustva svojih zemalja. Predstavnik Arhiva Srbije i Crne Gore govorio je o primeni baze podataka Inventar u pripremi dokumenata za izložbu "Knez Pavle - kraljevski namesnik 1934-1941".


Datum: 12-17. novembar 2007. godine
Mesto: Kvebeksiti (Kanada)
Tema skupa: "Saradnjom do zaštite različitih kulturnih dobara"

Četrdesetoj međunarodnoj konferenciji Okruglog stola MAS-a  prisutvovao je 191 delegat, iz ukupno 66 zemalja, a  među njima bio je i predstavnik Arhiva Srbije i Crne Gore.  Centralna tema Konferencije „Saradnjom do zaštite različitih kulturnih dobara“, obrađena je u okviru 4 sesije. U okviru tri sesije obrađene su teme:Arhivski principi i kulturne različitosti, Arhivske službe i modernizacija javnog sektora i Rezultati saradnje  biblioteka, arhiva i muzeja, a na četvrtoj sesiji usvojene su rezolucije koje su odražavale rad stručnog dela Konferencije.


Datum: 28-30. mart 2007. godine
Mesto: Radenci (Republika Slovenija)
Tema skupa: "Tehnički i sadržinski problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja"

Ovogodišnjem, 29. savetovanju, u organizaciji Pokrajinskog arhiva Maribor, prisustvovali su učesnici iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Nemačke, Slovačke, Slovenije, Srbije  i Hrvatske. Tokom tri dana koliko je trajalo savetovanje, izloženo je pedesetak radova u kojima su obrađivani problemi čuvanja elektronskih dokumenata, klasifikacija, zaštita arhivske građe, posebnosti audiovizuelnih arhiva i konkretni primeri iz arhivske prakse.

Pored izlaganja radova, na Savetovanju se predstavilo i nekoliko firmi (MFC.2, Mikrografija, Simt, Primat, Birosistemi, S&T) , koje se bave izradom opreme za smeštaj dokumenata,  arhiviranje, skeniranje i mikrofilmovanje kao i izradom specijalizovanih softverskih paketa. Bila je organizovana i poludnevna stručna ekskurzija. Dve predstavnice Arhiva izlagale su u okviru tematske celine "Iz arhivske prakse".

Savetovanje je otvorila direktorka Arhiva dr Slavica Tovšak, a prisutne je pozdravila i dr Jelka Pirkovič državni sekretar Ministarstva kulture Republike Slovenije.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS