Kongresi, seminari i savetovanja u 2020. godini

Tokom 2020. godine radnici Arhiva prisustvovali su sledećim skupovima: 


Datum: 7-9. oktobar 2020. godine
Mesto:  Niš (Srbija)
Naziv skupa: Međunarodno arhivističko savetovanje "Kultura sećanja i zaborava – arhivi čuvari pamćenja"
Tema skupa: "Arhivska služba – pitanja i odgovori" i "Elektronski dokument i uloga u digitalnoj transformaciji"

U periodu od 7. do 9. oktobra 2020. godine u Nišu je u organizaciji Arhivističkog društva Srbije, a uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i partnerstvo Istorijskog arhiva Niš, Arhiva Srbije i Međuopštinskog arhiva Čačak, održano međunarodno arhivističko savetovanje koje je okupilo arhiviste i istoričare iz Republike Srbije, Republike Hrvatske, Federacije BiH i Republike Srpske. Ovogodišnje savetovanje ponelo je naziv „Kultura sećanja i zaborava – arhivi čuvari pamćenja“ u okviru kog su bile zadate dve teme savetovanja: Arhivska služba – pitanja i odgovori i Elektronski dokument i uloga u digitalnoj transformaciji.
Na savetovanju su učestvovali i arhivisti iz Arhiva Jugoslavije. Arhivist Dragan Teodosić, izlagao je referat na temu: "Izdavačka i izložbena delatnost Arhiva Jugoslavije u kontekstu istraživanja međunarodnih odnosa i spoljne politike jugoslovenske države u XX veku – izazovi i perspektive", a arhivisti Ivana Božović i Marko Radovanović, izložili su zajednički referat pod naslovom "Zbirke političkih emigranata u Arhivu Jugoslavije".
Svi izloženi referati na Savetovanju biće objavljeni u zborniku radova.

Data/Images/kon_nis_2020_1m.jpg

Data/Images/kon_nis_2020_2m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS