Kongresi, seminari i savetovanja u 2019. godini

Tokom 2019. godine radnici Arhiva prisustvovali su sledećim skupovima: 


Datum: 9-11. oktobar 2019. godine
Mesto:  Čačak (Srbija)
Naziv skupa: "Međunarodno arhivističko savetovanje Čačak 2019"
Tema skupa: "Arhivi u elektronskom okruženju" i "Arhivska služba danas i u budućnosti – aktuelna pitanja i problemi"


U periodu od 9. do 11. oktobra  2019. godine u Čačku je održano Međunardno arhivističko savetovanje u organizaciji Arhivističkog društva Srbije na kome je referate podnelo ukupno 36 izlagača. Iz Arhiva Jugoslavije referate su izložili: Ivan Hofman, arhivski savetnik, sa temom Primer vizuelizacije naučno-istarživačkog rada. "Mi gradimo prugu – pruga gradi nas" i Slaven Čolović, arhivista, sa temom "Arhivi Srbije u binarnom sistemu – tehnološki iskorak ili digitalni mrak".

Na skupu su učestvovali predstavnici arhivske struke sa područja Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Holandije.

Data/Images/kon_cacak_2019_1m.jpg


Datum: 28-29. oktobar 2019. godine
Mesto:  Novi Sad (Srbija)
Tema skupa: "Čišćenje: etika, tehnika i estetika"


Međunarodna konzervatorska konferencija Čišćenje: etika, tehnika i estetika, održana je je 28-29. oktobra 2019. u Novom Sadu, u Galeriji Matice srpske.
Međunarodna konferencija je organizovana u partnerstvu sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i uz podršku ambasade Republike Italije u Beogradu ‒ Italijanskog instituta za kulturu, kao i ambasade Republike Austrije u Beogradu ‒ Austrijskog kulturnog foruma. Posvećena je savremenom pristupu u čišćenju slika i drugih polihromnih umetničkih predmeta, kao dela konzervatorske struke koji se brzo razvija i u kojem je potrebno stalno pratiti nova dostignuća nauke i primere dobre stručne prakse.
Konferenciju je otvorila dr Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije Matice srpske, dok je uvodno izlaganje Opificio delle Pietre Dure, imao dr Marko Čati iz Firence.
Prezentovano je 16 radova stručnjaka iz institucija zaštite kulturnih spomenika u  Italiji, Austriji i Srbiji. Predstavnik Arhiva Jugoslavije, Svetlana Perović Ivović, konzervator-savetnik, prezentovala je rad na temu "Suvo čišćenje papirnih artefakata".

Posle svih izlaganja održane su prezentacije savremenih metoda konzervacije. Tako je Sanja Belić, PMF u Novom Sadu - Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, učesnicima skupa predstavila metode pravljenja pufera, koji se sve više koriste u čišćenju umetničkih predmeta, skrenuvši pažnju na tendenciju smanjenja upotrebe komercijalnih rastvarača, a povećanje rada na osnovu preporuka i principa zelene hemije. Dr Snežana Vučetić, docent na Katedri za inženjerstvo materijala Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, govorila je o proceni uspešnosti konzervatorskog tretmana na osnovu merenja koordinata boja i praktično je predstavila kolorimetrijsko merenje.

Data/Images/kon_konz_ns_2019_1m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS