Kongresi, seminari i savetovanja u 2018. godini

Tokom 2018. godine radnici Arhiva prisustvovali su sledećim skupovima: 


Datum: 14-16. septembar 2018. godine
Mesto:  Bitolj (Makedonija)
Tema skupa: "100 godina od proboja Solunskog fronta"


Predstavnik Arhiva Jugoslavije, arhivista Dragan Teodosić, je sa svojim radom "Kodicil testamentu Arčibalda Rajsa i građa o Arčibaldu Rajsu u Arhivu Jugoslavije" učestvovao na Međunarodnom naučnom simpozijumu "100 godina od proboja Solunskog fronta" održanom u Bitolju (Republika Makedonija), u periodu od 14. do 16. septembra 2018.

Na međunarodnom naučnom simpozijumu, u organizaciji Zajednice Srba u Republici Makedoniji i Počasnog konzulata Republike Srbije u Republici Makedoniji, učestvovalo je 27 učesnika iz Srbije i Makedonije sa temama koja se tiču odnosa Republike Srbije i Republike Makedonije, razvoja srpskih škola i crkava na prostoru Makedonije, odnosa Srba prema Makedoniji tokom Balkanskog rata i Prvog sveetskog rata... U sklopu programa učesnici su prisustvovali obeležavanju 100 godina od proboja Solunskog fronta na Srpskom vojničkom groblju u Bitolju, u subotu 15. septembra 2018. godine, kao i na Kajmakčalanu, u nedelju 16. septembra 2018. godine.

Prilikom odlaska na Simpozijum, 14. septembra 2018. godine, Dragan Teodosić je, zajedno sa dr Urošem Šešumom sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Aleksandrom Novakov iz Matice Srpske, posetio Državni arhiv Republike Makedonije, gde ih je ispred Državnog arhiva Republike Makedonije dočekala Svetlana Usprcova, rukovodilac Sektora za istraživanje, upravljanje i publikovanje arhivskog materijala, međunarodnu saradnju i automatsku obradu podataka. Tom prilikom su razmenjene publikacije dva Arhiva.

Data/Images/kon_bitolj_2018_1m.jpg

Data/Images/kon_bitolj_2018_2m.jpg

Data/Images/kon_bitolj_2018_3m.jpg

Data/Images/kon_bitolj_2018_4m.jpg


Datum: 20. septembar 2018.
Mesto: Subotica (Srbija)
Naziv skupa: "XI subotički arhivski dan"
Tema skupa: "Promena imperiuma 1918. godine kroz arhivsku građu"


Dana 20. septembra 2018. godine u Subotici, u Velikoj većnici Gradske kuće, je održan međunarodni arhivstički skup "XI subotički arhivski dan" sa temom: "Promena imperiuma 1918. godine kroz arhivsku građu".
Na skupu je podneto 13 referata učesnika iz Srbije, Hrvatske i Mađarske.
Iz Arhiva Jugoslavije svoje referate su podneli: Svetlana Perović Ivović, konzervator savetnik ("Zaštita spomenika kulture u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca"), arhivisti Jelena Kovačević i Marko Radovanović ("Obrazovanje Kraljevine SHS kroz fondove Arhiva Jugoslavije")“, i arhivista Dragan Teodosić ("Uspostavljanje vlasti Kraljevine SHS na teritoriji Bačke, Banata i Baranje 1918–1922. u fondovima Arhiva Jugoslavije").

Data/Images/kon_su_2018_1m.jpg


Datum: 26-28. septembar 2018.
Mesto: Tuzla (Bosna i Hercegovina)
Naziv skupa: "Arhivska praksa"


Predstavnici Arhiva Jugoslavije savetnik konzervator Svetlana Perović Ivović, viši arhivista Vladimir Jekić i arhivista Jelena Kovačević, sa radovima: ,"Problem zaštite kiselog papira na primeru Zbirke novina Arhiva Jugoslavije", "Tehničko-tehnološka zaštita i značaj arhivske građe Saveznog zavoda za statistiku" i  "Digitalizacija foto-arhive Novinske agencije TANJUG"  učestvovali su na 31. Međunarodnom savetovanju "Arhivska praksa" u Tuzli (Bosna i Hercegovina),  u periodu od 26. do 28. septembra 2018. godine.

Na međunarodnom savetovanju, u organizaciji Arhiva Tuzlanskog kantona, učestvovalo je 40 izlagača sa prostora Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Prezentovani su radovi koji se bave problematikom i značajem kancelarijskog poslovanja u sistemu upravljanja dokumentima, tehničko-tehnološkom zaštitom arhivske građe i ostalim aktuelnim pitanjima arhivske teorije i prakse.

Učesnici savetovanja su prisustvovali otvaranju izložbe "Cetinje u Prvom svetskom ratu" Državnog arhiva Crne Gore.

Data/Images/kon_tuzla_2018_1m.jpg

Data/Images/kon_tuzla_2018_2m.jpg

Data/Images/kon_tuzla_2018_3m.jpg


Datum: 2. oktobar 2018.
Mesto: Moskva (Rusija)
Tema skupa: Problemi biografije ruske dijaspore u Kraljevini SHS/Jugoslaviji


Međunarodni okrugli sto na temu "Problemi biografije ruske dijaspore u Kraljevini SHS/Jugoslaviji",organizovan u znak obeležavanja 180-te godišnjice ustanovljavanja diplomatskih odnosa između Srbije i Rusije, održan je u Moskvi, 2. oktobra 2018. godine.
Balkan i Srbija tradicionalno imaju posebnu ulogu u istoriji, politici i kulturi ruskog društva i države, jer je početkom 20. veka, u godinama revolucionarnih potresa, Srbija postala jedna od prvih zemalja, koja je primila desetine hiljada ruskih izbeglica. Mnogi su u njoj našli svoju drugu otadžbinu i svoje večno upokojenje u bratskoj srpskoj zemlji.
Učesnici Okruglog stola, u organizaciji Doma ruske dijaspore "Aleksandar Solženjicin", Beogradskog univerziteta, Arhiva Jugoslavije i Istorijskog arhiva Beograda, razmotrili su široki spektar problema kulturnog prožimanja i/ili odbijanja u kontekstu "ličnih istorija" ruskih emigranata 20. i 21. veka na Balkanu, pre svega u bivšoj Jugoslaviji, a među njima i Ranka Rađenović, čiji je referat nosio naslov "Roman O. Jakobson, član Srpske akademije nauka".


Data/Images/okrugli_sto_moskva_2018_1m_no1.jpg

Data/Images/okrugli_sto_moskva_2018_2m.jpg


Datum: 10-12. oktobar 2018.
Mesto: Tara (Srbija)
Naziv skupa: Međunarodno arhivističko savetovanje "Tara 2018"
Tema skupa: Arhivi u elektronskom okruženju


Međunarodno arhivističko savetovanje Tara 2018 - Arhivi u elektronskom okruženju održano je u periodu od 10- 12. oktobra 2018. u hotelu "Omorika" na Tari,  u organizaciji Arhivističkog društva Srbije. Predstavnici Arhiva Jugoslavije bili su: direktor dr Milan Terzić, pomoćnik direktora dr Branka Doknić, konzervator savetnik Svetlana Perović Ivović, koja je imala izlaganje na temu "Pristup reformatiranja arhivske građe u cilju preventivne zaštite".

Nakon svečanog otvaranja savetovanja , otvorena je i izložba "Kriva Drina", autora Željka Markovića, višeg arhiviste i direktora Istorijskog arhiva Užice.

Prva sesija je bila posvećena temi: "Arhivi u elektronskom okruženju - elektronski dokument i elektronsko arhiviranje", dok tema druge sesije bila "Arhivska služba danas, analiza stanja, pitanja, predlozi i rešenja".
Na skupu je predstavilo svoje radove preko dvadeset izlagača iz arhiva iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.


Data/Images/kon_tara_2018_1m.jpg

Data/Images/kon_tara_2018_2m.jpg


Datum: 6-7. decembar 2018.
Mesto: Beograd (Srbija)
Naziv skupa: Sjedinjene Američke Države u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji


Predstavnik Arhiva Jugoslavije, arhivista Dragan Teodosić, sa svojim saopštenjem "Građa i delatnost Arhiva Jugoslavije u kontekstu srpsko/jugoslovensko-američkih odnosa" je učestvovao na nacionalnoj konferenciji: "Sjedinjene Američke Države u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji".  Konferenciju su organizovali Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut ekonomskih nauka iz Beograda, uz pomoć Ambasade SAD u Republici Srbiji.

Tokom dva dana, u okviru pet tematskih celina: Istoriografija o SAD u srpsko/jugoslovensko-američkim odnosima; Institucionalizacija američkih studija – Fakultet političkih nauka, Beograd; Institucionalizacija američkih studija – Filozofski fakultet, Beograd; SAD i Srbija: studije američke kulture, rodne studije i mediji i SAD i Srbija: ekonomija i politika,  saopšteno je 20 od 22 najavljena saopštenja. 


Data/Images/kon_bg_2018_1m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS