Kongresi, seminari i savetovanja u 2017. godini

Tokom 2017. godine radnici Arhiva prisustvovali su sledećim skupovima: 


Datum: 13. septembar 2017. godine
Mesto: Čačak (Srbija)
Tema skupa: "Evidencije o arhivskoj građi - revizija i nova rešenja"


U organizaciji Arhivističkog društva Srbije, u Međuopštinskom arhivu Čačak, 13. septembra 2017. održana je treća po redu arhivistička radionica na temu "Evidencije o arhiviskoj građi - revizija i nova rešenja".
Radionici je prisustvovao veliki broj arhivista iz Srbije, kao i gosti iz Kantonalnog arhiva Tuzla, direktor Omer Zulić sa saradnicima.
Radove je prezentovalo šest učesnika: Jasmina Živković (Istorijski arhiv Požarevac), Draga Milovanović (Istorijski arhiv Kraljevo), Svetlana Perović Ivović (Arhiv Jugoslavije), Tatjana Segedinčev (Istorijski arhiv Subotica), Slobodanka Cvetković (Istorijski arhiv Požarevac) i Zoran Veljanović (Muzej Vojvodine Novi Sad).
Svetlana Perović Ivović, konzervator savetnik u Arhivu Jugoslavije, radom "Značaj primene elektronske dokumentacije konzervirane i restaurirane građe u Arhivu Jugoslavije" ukazala je na primer dobre prakse u primeni baze "Konzervacija" koja se od 2009. godine primenjuje u ovoj instituciji.

Nakon izlaganja otvorena je debata i doneseni su zaključci, a po završetku radnog dela za učesnike je bilo organizovano panoramsko razgledanje Ovčarsko-kablarske klisure brodom i poseta manastiru Nikolje.

Data/Images/rad_cacak_2017_1m.jpg


Datum: 21-22. septembar 2017.
Mesto: Subotica (Srbija)
Tema skupa: "Arhivi između kulture, nauke i uprave"


U organizaciji Istorijskog arhiva Subotice, u Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici, 21. i 22. septembra 2017. održan je međunarodni arhivistički skup "Deseti subotički arhivski dan" sa temom "Arhivi između kulture, nauke i uprave".
Skupu su prisustvali arhivisti iz Srbije, Mađarske i Hrvatske, a referate su predstavili Tijana Rupčić i Srđan Sivčev (Istorijski arhiv Kikinda), dr Kenyeres István (Arhiv grada Budimpešte, predsednik Mađarskog društva arhivista), dr Radó Bálint (Mađarski nacionalni arhiv/Arhiv Baranjske županije), mr sci. Ivan Medvedi, mag. educ. hist. Joakim Čičić (Državni arhiv Slavonski Brod), Farkas Andrea (MNA Budimpešta), Vanda Vojvodić Micova (Istorijski arhiv Zrenjanin), dr.sci. Vlatka Lemić (Hrvatski državni arhiv).
Troje predstavnika Arhiva Jugoslavije učestvovalo je sa svojim referatima. "Kulturno-naučna delatnost Arhiva Jugoslavije 2006-2017" je tema zajedničkog referata arhivista Jelene Kovačević i Marka Radovanovića, a Dragan Teodosića je autor referata "Publikovanje arhivske građe Arhiva Jugoslavije sa kulturno-naučnog aspekta 2006-2017".


Datum: 2-4. oktobar 2017.
Mesto: Beograd (Srbija)
Tema skupa: "Posebne zbirke u kontekstu zaštite kulturne baštine i kao podsticaj kulturnog razvoja"

U Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu, od 2. do 4. Oktobra 2017. godine, održana je međunarodna konferencija "Posebne zbirke u kontekstu zaštite kulturne baštine i kao podsticaj kulturnog razvoja".
Konferencija je organizovana povodom 70–godišnjice osnivanja Odeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije, a cilju razvoja, unapređenja i promocije posebnih zbirki. Učestvovalo je 195 stručnjaka, predstavnika biblioteka, muzeja, arhiva i univerziteta, iz ukupno 22 zemlje.
Učesnike je prilikom otvaranja Konferencije pozdravio Laslo Blašković, upravnik Narodne biblioteke Srbije, dok je rukovodilac Odeljenja posebnih fondova, Maša Miloradović, dala istorijski pregled formiranja posebnih fondova i zbirki.
Tokom tri dana, paralelno su održavane sesije u amfiteatru NBS i u konferencijskoj sali hotela Kristal. Prvog dana Konferencije govorili su  predavači po pozivu: Anne Gilliand, Krinstian Jensen, Howard Besser i Vlatka Lemić.
Nazivi održanih sesija:

 • Mogućnosti posebnih zbirki
 • Posebne zbirke kao predmet baštinjenja i njihova zaštita
 • Posebne zbirke kao inspiracija
 • Šta sve čini posebne zbirke
 • Stare karte – nove vrednosti
 • Muzika i zvuk
 • Više od hiljadu reči - zbirke slikovne građe
 • Posebne zbirke - tačka spajanja muzeja i biblioteka
 • Tehnologija u službi zaštite baštine – konzervacija
 • Tehnologija u službi zaštite baštine – digitalizacija
 • Stara i retka knjiga
 • Zbirke starih i retkih rukopisnih i štampanih knjiga
 • Arhivi i arhivska građa

Pored navedenih sesija, tokom Konferenciji je održana i panel diskusija o WEB arhiviranju.

Jelena Vasić Derimanović iz Muzeja grada Beograda i Svetlana Perović Ivović iz Arhiva Jugoslavije predstavile su zajednički rad pod nazivom: "Izazovi zaštite očuvanja i prezentacije novčanica iz Legata Đorđa Novakovića".


Datum: 16-17. oktobar 2017.
Mesto: Trst (Italija)
Naziv skupa: "27. međunarodni arhivski dan"


U Trstu je 16-17. oktobra 2017. održan 27. međunarodni arhivski dan u organizaciji Međunarodnog instituta za arhivističke nauke iz Trsta i Maribora (IIAS - International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor). Među nekoliko desetina učesnika iz celog sveta, svoje referate su podnele i dr Branka Doknić i Svetlana Perović Ivović iz Arhiva Jugoslavije. Dr Branka Doknić je govorila o iskušenjima arhivske struke u 21 veku (How Ready Are Archivists for the Archievements of 21 Century),  a Svetlana Perović Ivović o edukovanju u zaštiti kulturne baštine (Requests of the Modern Archives in Serbia and Training of Experts in the Field of Presentation of the Cultural Heritage).
Svi radovi sa konferencije su publikovani u zborniku Atlanti za 2017.

Data/Images/kon_trst_2017_1m.jpg

Data/Images/kon_trst_2017_2m.jpg


Datum: 26-29. oktobar 2017.
Mesto: Moskva (Rusija)
Naziv skupa: "1917. godina u istoriji i sudbini ruske dijaspore"


U Domu ruske dijaspore "Aleksandar Solženjicin" u Moskvi održana je 26-29. oktobra 2017. godine Međunarodna naučno-prosvetna konferencija "1917. godina u istoriji i sudbini ruske dijaspore". Naučnici, istoričari, istraživači, arhivisti i potomci prvih ruskih emigranata, iz 19 zemalja, podneli su 65 radova.

Na otvaranju konferencije skup su, osim direktora Doma V. Moskvina, pozdravili državni sekretar i zamenik ministra spoljnih poslova Ruske Federacije G.B. Karasin, politički radnik V.P.Lukin, zadužen za postepeno približavanje ruske matice i ruske dijaspore, predsednik Svetskog kongresa sunarodnika Mihail Drozdov, izvanredni i opunomoćeni ambasador Švajcarske u Ruskoj Federaciji Iv Rosje, direktor Istorijskog arhiva Beograda Dragan Gačić. Tom prilikom potpisan je i Sporazum o saradnji između Istorijskog arhiva Beograda i Doma ruske dijaspore "A. Solženjicin". Otvaranje Konferencije je svojim prisustvom počastvovao i ambasador Republike Srbije u Ruskoj Federaciji Slavenko Terzić, a završnu reč otvaranju dao je predstavnik prve ruske emigracije D.M. Šahovski, profesor Sveto-Sergijevskog instituta u Parizu.

Konferencije se odvijala po sekcijama i okruglim stolovima. U radnom delu Konferencije i to u okviru sekcije "genealogija sećanja: porodične istorije, muzeji, arhivi, groblja ruske dijaspore" učestvovalo je četvoro predstavnika Republike Srbije: Slobodan Mandić iz Istorijskog arhiva Beograda, Irina Atanasijević, profesor sa Filološkog fakulteta u Beogradu, Milana Živanović sa Katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Ranka Rađenović, arhivski savetnik u Arhivu Jugoslavije sa radom pod naslovom "Nikolaj Rerih – srpski trag: po dokumentima Arhiva Jugoslavije".

Tokom tri dana Konferencije, radovi su dali uvid u revoluciju 1917. očima onih koji su postali njene žrtve, koji su bili prinuđeni da odu i dugo godina živeli bez dobijenog državljanstva drugih zemalja, maštajući o povratku, kao i u intelektualni doprinos ruske emigracije u razvoju civilizacijskog procesa. Planirano je da Zbornik radova sa Konferencije bude objavljen do kraja godine.

Data/Images/kon_mosk_2017_1m.jpg

Data/Images/kon_mosk_2017_2m.jpg

Data/Images/kon_mosk_2017_3m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS