Kongresi, seminari i savetovanja u 2016. godini

Tokom 2016. godine radnici Arhiva prisustvovali su sledećim skupovima: 


Datum: 12–14. oktobar 2016. godine
Mesto: Tara (Srbija)
Tema skupa: "Vrednovanje arhivske građe"


U organizaciji Arhivističkog društva Srbije, nakon tridesetak godina pauze, a prvi put u državi Srbiji, organizovano je međunarodno arhivističko savetovanje sa temom Vrednovanje arhivske građe. Na planini Tari, u hotelu "Omorika", od 12 do 14. oktobra 2016, u prisustvu 250 gostiju, svoja izlaganja su podnela 24 arhivista iz Srbije i država u okruženju.
Na savetovanju su učestvovale dve predstavnice Arhiva Jugoslavije. Uvodno izlagaganje Valorizacija arhivske građe kao kulturne baštine je podnela dr Branka Doknić, u okviru prvog radnog dana na kome su se teme odnosile na opšta pitanja valorizacije arhivske građe. Drugog dana izlaganja autori su predočili svoja praktična iskustva u radu sa registraturskom građom. Tema rada koji je predstavila Radmila Nedeljković bila je Valorizacija registraturske i arhivske građe "Filmskih novosti".

Data/Images/kon_tara_2016_1m.jpg

Data/Images/kon_tara_2016_2m.jpg


Datum: 24–25. oktobar 2016. godine
Mesto: Trst (Italija)
Naziv skupa: "26. međunarodni arhivski dan"
Teme skupa: "Zaštita podataka (privatnost, osetljivi podaci, pravna zaštita)" i "Korišćenje arhivske građe (upotreba u naučne, pravne i javne svrhe - izložbe, publikacije, konferencije)"

U organizaciji Međunarodnog instituta za arhivističke nauke iz Trsta i Maribora, u Trstu je 24. i 25. oktobra 2016. godine, održan 26. međunarodni arhivski dan. Ovaj skup arhivista je okupio je veliki broj gostiju iz svih krajeva sveta, a iz Arhiva Jugoslavije svoje radove su izlagale Svetlana Perović Ivović i dr Branka Doknić. Tema rada  Svetlane Perović Ivović, konzervatora savetnika, bila je Izazovi izlaganja arhivske građe, uloga konzervatora i uslovi izlaganja u Arhivu Jugoslavije, a dr Branke Doknić Korišćenje arhiva u naučne svrhe.

Dr Branka Doknić je izabrana za člana Borda slovenskih zemalja i za posmatrača Generalne skupštine Instituta.

Data/Images/kon_trst_2016_1m_no1.jpg

Data/Images/kon_trst_2016_2m.jpg

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS