Kongresi, seminari i savetovanja u 2013. godini
Pročitaj mi

Tokom 2013. godine radnici Arhiva prisustvovali su sledećim skupovima: 


Datum: 27–28. januar 2013. godine
Mesto: Alžir (Alžir)
Tema skupa: "Jugoslovensko-alžirski odnosi 1954–1980"


U Alžiru je od 27–28. januara 2013, u Nacionalnom arhivu Alžira, uz učešće istoričara iz Srbije i Alžira, održana međunarodna naučna konferencija – "Jugoslovensko-alžirski odnosi 1954–1980". Ovaj naučni skup predstavljao je jedan u nizu zajedničkih projekata Arhiva Jugoslavije i Generalne direkcije Nacionalnog arhiva Alžira zasnovanih na Memorandumu o razumevanju između dva arhiva, a u sklopu obeležavanja 50-godišnjice sticanja nezavisnosti Alžira i uspostavljanja diplomatskih odnosa između Jugoslavije i Alžira.
Konferenciju su otvorili rukovodioci dva arhiva Abdemadžid Šihi i Miladin Milošević i izložili rezultate dosadašnje bilateralne arhivske saradnje (organizovanje izložbi, pripremanje zbornika građe, stvaranje šire platforme buduće naučne saradnje istraživača iz dve zemlje) i ukazali na neke od zadataka koje su preuzeli Arhiv Jugoslavije i Generalna direkcija Nacionalnog arhiva Alžira u vezi sa objavljivanjem zbornika radova sa naučnog skupa i dokumenata o alžirsko-jugoslovenskim odnosima. Na otvaranju Konferencije govorio je i ambasador Republike Srbije u Alžiru g. Miroslav Šestović.
Od srpskih istoričara učestvovali su: dr Dragan Bogetić, naučni savetnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, sa referatom "Jugoslavija i borba alžirskog naroda za nacionalno oslobođenje 1954–1962", profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu dr Ljubodrag Dimić, dopisni član SANU, sa referatom "Jugoslavija i Alžir od Beogradskog do Alžirskog samita 1961–1973", docent Filozofskog fakulteta u Beogradu dr Aleksandar Životić – "Jugoslavija i arapski svet: odnosi sa Alžirom 70-ih godina 20. veka", dr Dragomir Bondžić, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda sa referatom "Školovanje i usavršavanje alžirskih studenata i stručnjaka u Jugoslaviji". Mr Jovan Čavoški, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije iz Beograda,  napisao je referat na temu "Jugoslavija, velike sile i Alžir u Hladnom ratu", ali zbog sprečenosti nije prisustvovao Konferenciji.
Na Konferenciji su učestvovali sa alžirske strane Dr Benafri Chaib i Dr Tablit Ali.
Tokom narednih meseci, u zborniku radova na srpskom, arapskom, engleskom i španskom jeziku biće objavljeni referati svih učesnika Konferencije, tako da će biti dostupni široj javnosti.

Data/Images/kon_alzir_2013_1m.jpg

Data/Images/kon_alzir_2013_2m.jpg


Datum: 10–12. april 2013. godine
Mesto: Radenci (Republika Slovenija)
Tema skupa: "Tehnički i sadržinski problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja" 


Međunarodni arhivistički skup "Tehnički i sadržinski problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja" i ove godine je okupio zavidan broj arhivista  iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Slovenije, Srbije, Rumunije, Hrvatske i Crne Gore.   Izloženi autorski radovi, koji su se bavili  i arhivskom teorijom i praksom, još jednom su pokazali mnogostranost odgovornog arhivističkog poziva. Predstavnica Arhiva Jugoslavije, Olivera Porubović-Vidović, izlagala je rad pod nazivom "Komercijalni softver ima alternativu".


Datum: 18–19. april 2013. godine
Mesto: Banjaluka (Republika Srpska)
Tema skupa: "Privreda Banjaluke i Bosanske Krajine u nastanku i razvoju kapitalizma 1878–1941" 


U okviru obeležavanja godišnjice Arhiva RS, u Banskom dvoru  je održan dvodnevni  naučni skup na temu Privreda Banjaluke i Bosanske Krajine u nastanku i razvoju kapitalizma 1878–1941, na kome su imali svoje priloge i predstavnici Arhiva Jugoslavije: Nada Petrović (" Državna trgovačka akademija u Banjaluci 1918-1941.") i  dr Gojko Malović (" Izgradnja saobraćajnica od državnog značaja u Bosanskoj Krajni 1918-1941.").

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS