Kongresi, seminari i savetovanja u 2009. godini
Pročitaj mi

Tokom 2009. godine radnici Arhiva prisustvovali su sledećim skupovima: 


Datum: 16. novembar - 4. decembar 2009. godine
Mesto: Pariz (Francuska)
Tema skupa: "Arhivistička teorija i praksa"

Ovogodišnji staž "Arhivistička teorija i praksa" pohađalo je 17 arhivista iz 16 zemalja. Putem predavanja, tematskih radionica  i poseta arhivima, polaznici su bili u prilici da se upoznaju sa aktuelnom praksom u Francuskoj, ali i da prikažu sopstvena stručna iskustva. Razmatrani su životni ciklus dokumenta, pravni i tehnički problemi arhiviranja elektronske građe, trajnost elektronskog dokumenta i formati za trajno čuvanje, rezultati pojedinih projekata digitalizacije i faktori koji utiču na kvalitet veb prezentacija ustanova kulture. Predstavnica Arhiva Jugoslavije, Olivera Porubović - Vidović, govorila je o novom sajta Arhiva.


Datum: 20 - 21. oktobar 2009. godine
Mesto: Beograd (Republika Srbija)
Tema skupa: "Oslobođenje Beograda 1944. godine"

Međunarodni naučni skup "Oslobođenje Beograda 1944. godine" održan je 20 i 21. oktobra 2009. godine u prepunoj sali  Arhiva Jugoslavije. Skup je organizovan pod pokoviteljstvom  Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije, a povodom 65-godišnjice oslobođenja Beograda.  Institut za noviju istoriju Srbije, Arhiv Jugoslavije, Institut slavistike Ruske akademije nauka i Ruski institut za strateške studije, inicijatori su i organizatori ovog naučnog skupa. Oko 40 eminentnih ruskih i srpskih istoričara imali su izlaganja na temu "Oslobođenje Beograda 1944. godine".
Tekstovi izlaganja učesnika skupa, biće štampana u: Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa Oslobođenje Beograda 1944. godine, Beograd 20-21. oktobar 2009.
Po završetku naučnog skupa 21. oktobra 2009. u 13 časova, učesnici su obišli dvorski kompleks na Dedinju.
Konferencija za štampu održana je u Ruskom domu u 18 časova 21. oktobra 2009. godine. 

Data/Images/oslob_bgd_2009_1_s_no1.jpg

Data/Images/oslob_bgd_2009_2_s.jpg

Data/Images/oslob_bgd_2009_3_s.jpg

Data/Images/oslob_bgd_2009_4_s.jpg

Data/Images/oslob_bgd_2009_5_s.jpg

Data/Images/oslob_bgd_2009_6_s.jpg

Data/Images/oslob_bgd_2009_7_s.jpg

Data/Images/oslob_bgd_2009_8_s.jpg

Data/Images/oslob_bgd_2009_9_s.jpg


Datum: 25 - 27. mart 2009. godine
Mesto: Radenci (Republika Slovenija)
Tema skupa: "Tehnički i sadržinski problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja"

Međunarodno arhivističko savetovanje u Radencima, održano pod nazivom Tehnički i sadržinski problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja, ove godine je proslavilo 30 godina neprekidnog trajanja. Retka su esnafska okupljanja na prostorima bivše Jugoslavije koja se mogu pohvaliti tako dugom tradicijom i kontinuitetom rada. Pored velikog broja svečanih manifestacija, savetovanje je bilo prilika za sumiranje jednogodišnjih rezultata, ali i za predstavljanje planova arhivskih poslenika iz Brazila, Italije, Rumunije, Austrije, Češke, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i zemlje domaćina Slovenije. Naša koleginica dr Branka Doknić govorila je o novim profilima zaposlenih u Arhivu Jugoslavije kao instituciji kulturne baštine.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS