Za arhiviste
Pročitaj mi

Poznavanje etičkog kodeksa arhivista, odgovarajućih standarda i preporuka kao i zakonske regulative na kojoj se zasniva delovanje arhiva neophodno je svakome ko radi u arhivu. U okviru ove rubrike naćićete i osnovna obaveštenja o arhivističkim kursevima koje preporučujemo, a koje su pohađali zaposleni u Arhivu Jugoslavije.

 

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS