Sastanci predstavnika država sukcesora
Pročitaj mi

Beograd, 15. april 2011.

 

U Arhivu Jugoslavije je 15.aprila 2011.godine, održan sastanak predstavnika država sukcesora odgovornih za arhive na kome je razmatrano o implementaciji Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije.Učesnici sastanka: iz Arhiva Bosne i Hercegovine - Šaban Zahirović, direktor i Dušan Vržina, pomoćnik direktora; iz Hrvatskog državnog arhiva - dr Stjepan Ćosić, direktor i Jozo Ivanović pomoćnik direktora; iz Državnog arhiva Makedonije - dr Zoran Todorovski, direktor i Svetlana Usprcova; iz Arhiva Republike Slovenije - dr Dragan Matić, direktor i dr Matevž Košir, pomoćnik direktora; iz Vojnog arhiva - Dragan Milošević, direktor; iz Ministarstva spoljnih poslova Ranko Milić, načelnik Odeljenja za administrativne i arhivske poslove i iz Arhiva Jugoslavije - Miladin Milošević, v.d.direktora.

 

Data/Images/sukc_15042011_1m_no1.jpg
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS