Pregled međunarodnih aktivnosti 2005. godine
Pročitaj mi

Na bilateralnom planu

Sofija
26–29. april
Prilikom boravka delegacije Arhiva SCG u Bugarskoj, potpisan je Sporazum o saradnji sa Glavnom arhivskom upravom pri Savetu ministara Republike Bugarske.
Beograd
6–8. jun
Na sastanku direktora Arhiva SCG i Državnog arhiva Republike Makedonije razgovarano je o realizaciji Sporazuma o međusobnoj saradnji.
Beograd
14–19. jun
U Beogradu je boravila dvočlana delegacija Sveruskog naučnoistraživačkog instituta za arhivistiku i dokumentalistiku (VNIIDAD) iz Moskve. Tom prilikom direktor Instituta, doktor istorijskih nauka, prof. M. V. Larin imao je izlaganje na temu "Naučna istraživanja VNIIDAD vezana za elektronska dokumenta", a viši naučni saradnik Instituta i magistar istorijskih nauka, gospođa V. G. Larina, izlaganje "Aktuelni problemi izrade savremenog naučno-informativnog aparata za dokumenta Arhivskog fonda Ruske Federacije".
Beograd
4–10. septembar
U Beogradu je boravila dvočlana delegacija Glavne arhivske uprave grada Moskve, prvi zamenik direktora Uprave M. M. Gorinov i I. V. Kondrakova, zamenik direktora Centralnog arhiva grada Moskve. Na osnovu postojećeg Protokola o saradnji između Arhiva Jugoslavije i Federalne arhivske službe Ruske Federacije, potpisan je Sporazum o saradnji između Arhiva SCG i Glavne arhivske uprave grada Moskve.
Beograd
3–6. oktobar
U poseti Arhivu SCG bila je tročlana delegacija Državnog komiteta arhiva Ukrajine, na čelu sa predsednikom Komiteta G. V. Borjakom.
Beograd
9–14. novembar
Prilikom boravka predstavnika Državne arhivske uprave NR Kine, na čelu sa zamenikom direktora Uprave, gospodinom Li Minghua, potpisan je Sporazum o međusobnoj saradnji, a otvorena je i izložba dokumenata kineskih arhiva pod nazivom "Dragocenosti kineskih arhiva".
Budimpešta
27–29. novembar
Na poziv direktora Mađarskog državnog arhiva tročlana delegacija Arhiva SCG boravila je u Budimpešti. Potpisan je Sporazum o saradnji i dogovoreno zajedničko publikovanje zbornika dokumenata.
Banjaluka
14–16. decembar
Na Savetovanju arhivskih radnika BiH, u organizaciji Arhiva Republike Srpske Banjaluka i Arhivskog udruženja BiH, a na temu "Stanje i problemi zaštite arhivske građe i registraturskog materijala kod stvaralaca", Arhiv SCG je predstavljao jedan radnik.


Na multilateralnom planu

Moskva
8–11. februar
Međunarodnom kursu "Standardi za opisivanje arhivskih dokumenata", održanom u organizaciji Sveruskog naučnoistraživačkog instituta za arhivistiku i dokumentalistiku, prisustvovalo je dvoje zaposlenih iz Arhiva SCG.
Radenci (Slovenija)
5–8. april
Četiri radnika Arhiva SCG prisustvovala su međunarodnom savetovanju sa temom "Tehnički i sadržinski problemi elektronskog arhiviranja".
Pariz
5. april–15. jun
Međunarodnom stručnom arhivističkom stažu (STIA) koji je održan u organizaciji Ministarstva za kulturu Francuske, Direkcije francuskih arhiva i Francuskog kulturnog centra u Beogradu, prisustvovao je jedan radnik Arhiva.

 

Međunarodna saradnja od 1998.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS