Pregled međunarodnih aktivnosti 2004. godine
Pročitaj mi

Na bilateralnom planu

Beč
23–29. avgust
Tokom XV međunarodnog kongresa arhiva u Beču, predstavnici Arhiva SCG razgovarali su sa najvišim rukovodstvom Federalne arhivske agencije Rusije. Ugovorena je zajednička izložba dokumenata, koja će se organizovati u periodu april–maj 2005. u Moskvi, a povodom 60-godišnjice završetka Drugog svetskog rata. Sa Rosarhivom su vođeni dogovori o zajedničkoj izložbi "Tito–Staljin".
Beč
25. avgust
Tokom održavanja Međunarodnog kongresa arhiva, u ambasadi Ukrajine u Beču potpisan je Sporazum o saradnji između Arhiva SCG i Komiteta državnih arhiva Ukrajine.
Skoplje
10–13. novembar
Za vreme boravka delegacije Arhiva SCG predvođene direktorom, potpisan je Sporazum o saradnji između Arhiva SCG i Državnog arhiva Republike Makedonije.
Beograd
8–10. decembar
Tokom posete slovenačke arhivske delegacije Arhivu SCG potpisan je Sporazum o saradnji.


Na multilateralnom planu

Beč
23–29. avgust
Delegacija Arhiva SCG prisustvovala je XV međunarodnom kongresu arhiva. U okviru EURASIC-a, ogranka MAS-a za Evroaziju, održan je okrugli sto sa temom "Arhivi bivših komunističkih partija: sudbina i današnje stanje". Arhiv SCG dao je svoj prilog o stanju partijske arhivske građe, odnosno bivšeg Arhiva SKJ, koji se sada nalazi u okviru Arhiva SCG.
Moskva
7–8. septembar
Na međunarodnoj konferenciji "Rusija i svet uoči, tokom i posle Prvog svetskog rata u dokumentima ruskih i inostranih arhiva" predstavnik Arhiva učestvovao je sa referatom "Rusija u dokumentima Arhiva SCG posle Prvog svetskog rata".

 

Međunarodna saradnja od 1998.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS