Pregled međunarodnih aktivnosti 2003. godine
Pročitaj mi

Na bilateralnom planu

Moskva
29. januar- 21. februar
U izložbenoj sali Rosarhiva gostovala izložba originalnih dokumenata "Ruska emigracija u Jugoslaviji u dokumentima Arhiva Jugoslavije i Državnog arhiva Ruske Federacije, 1920–1939. godine". Prikazivanje izložbe ugovoreno je Protokolom o saradnji između Arhiva Jugoslavije i Federalne arhivske službe Ruske Federacije. Predstavnik Arhiva na otvaranju izložbe bio je autor izložbe
Beograd
20. februar
U Arhivu su vođeni razgovori sa predstavnicima Državnog arhiva Republike Makedonije, koje je inicirala makedonska strana. Osim predstavnika Arhiva Jugoslavije, razgovorima su prisustvovale kolege iz Arhiva Srbije, Vojnoistorijskog instituta i INDOK-službe Saveznog ministarstva za inostrane poslove. Poenta inicijative makedonske strane bila je nastavak saradnje sa našim arhivima i potpisivanje sporazuma koji bi regulisali tu saradnju.
Beograd
8. maj
Sa arhivistima Republike Slovenije, radnici Arhiva Jugoslavije razmenili su stručna iskustva prilikom njihove posete Arhivu.
Beograd
3. jun
Delegacija Diplomatskog arhiva Ministarstva inostranih poslova Rusije (Olga Ivanova, zamenik direktora Istorijsko-dokumentarnog odeljenja MIP Rusije i Leonid Saprikin, načelnik Izdavačkog odeljenja) boravila je u Beogradu, kao gost Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Crne Gore. Povod za posetu je priprema i izdavanje zajedničkog "Zbornika dokumenata o jugoslovensko-sovjetskim odnosima 1945–1956". Budući da sa jugoslovenske strane na pripremi i odabiru dokumenata rade prof. Ljubodrag Dimić, prof. Đorđe Borozan i Miladin Milošević, pomoćnik direktora Arhiva, ruska delegacija je posetila Arhiv. U pratnji ruske delegacije bili su predstavnik ambasade Ruske Federacije u Beogradu, načelnik INDOK-a i šef Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Crne Gore.
Beograd
30. septembar
Savetnik za kulturu ambasade NR Kine u Beogradu, gospodin Liu Jonghong, posetio je Arhiv SCG. Sa novoimenovanim direktorom Arhiva razgovarao je o nastavku tradicionalno dobre saradnje. Izneti su i konkretni predlozi, odnosno teme za gostovanje arhivske izložbe iz NR Kine u Arhivu SCG. Rokovi nisu precizirani.
Ljubljana
18-19. decembar
Održan je uzvratni radni sastanak između predstavnika Arhiva Republike Slovenije i Arhiva Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije s jedne strane, i predstavnika Arhiva SCG i Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, s druge strane. Slovenačka strana je predstavila slovenački model koncipiranja arhivske građe, kompjutersku obradu dokumenata u Arhivu Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije, arhivske prostorije, kao i njihovu tehničku opremljenost i zaštitu. Predstavnici Arhiva SCG bili su direktor i pomoćnik direktora.


Na multilateralnom planu

Pariz
18. april–28. jun
Jedan radnik Arhiva učestvovao je radu dvoipomesečnog međunarodnog arhivističkog seminara. Seminar je organizovalo Ministarstvo za kulturu i medije Francuske, a posredovao je Francuski kulturni centar u Beogradu.
Elblag (Poljska)
22–24. maj
U radu IX međunarodne konferencije arhiva Centralne i Istočne Evrope iz serije "Kolokvijum posvećen Jirži Skovroneku", čija je tema bila "Arhivi zemalja Centralne i Istočne Evrope. DELOS – prikaz mreže i karakteristika digitalnih biblioteka, kao i mogućnost uvođenja sistema u zemlje Centralne i Istočne Evrope", učestvovao je jedan predstavnik Arhiva Jugoslavije.
Ljubljana
2–7. jun
Međunarodnom simpozijumu o konzervaciji i restauraciji arhivskog i bibliotečkog materijala, pod nazivom "Izlaganje arhivskog i bibliotečkog materijala, kao i likovnih predstava na papiru – standardi u zaštiti", prisustvovao je i predstavnik Arhiva Jugoslavije.
Beograd
3-4. novembar
U Arhivu je održan Međunarodni naučni sastanak na temu "Velike sile i male države u hladnom ratu 1945-1955" (Slučaj Jugoslavije) u kome su učestvovali eminentni istoričari iz Beograda, Londona i Njujorka. Međunarodni sastanak održan je u organizaciji: Filozofskog fakulteta - Katedra za istoriju Jugoslavije, Instituta za noviju istoriju Srbije, Arhiva Srbije i Crne Gore svi iz Beograda, i Centra za istraživanje hladnog rata LSE iz Londona.

 

Međunarodna saradnja od 1998.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS