Pregled međunarodnih aktivnosti 2002. godine
Pročitaj mi

Na bilateralnom planu

Beograd
9. april
Direktor Diplomatskog arhiva Rumunije Dimitrie Radu posetio je 9. aprila Arhiv Jugoslavije.
Beograd
12–18. april
Dvočlana delegacija Federalne arhivske službe Ruske Federacije bila je gost Arhiva Jugoslavije. Tom prilikom je, osim razgovora o planovima za buduću saradnju, potpisan i Sporazum (17. aprila) o gostovanju izložbe "Ruska emigracija u dokumentima Arhiva Jugoslavije i Državnog arhiva Ruske Federacije, 1920–1939" u Moskvi i o pripremi druge zajedničke izložbe za 2004. godinu. Dogovor o izdavanju kataloga uz gostujuću izložbu u Moskvi postignut je u Marseju tokom novembra, prilikom XXXVI međunarodne konferencije okruglog stola arhiva MAS-a.
London
23-30. septembar
Na stručnom seminaru u Londonu, u organizaciji LCE, u Državnom arhivu Velike Britanije, učestvovala je dvočlana delegacija Arhiva Jugoslavije.
Beograd
5. novembar
U radnoj poseti Arhivu Jugoslavije boravio je predstavnik Američkog memorijalnog muzeja holokausta.
Marsej
12–16. novembar
Prilikom održavanja XXXVI međunarodne konferencije okruglog stola arhiva MAS-a u Marseju, potpisan je Sporazum o arhivskoj saradnji između Arhiva Jugoslavije i Bundesarhiva.
Takođe u Marseju, usaglašen je tekst Sporazuma o arhivskoj saradnji između Arhiva Jugoslavije i Državnog komiteta arhiva Ukrajine, čije je potpisivanje planirano za 2003. godinu.


Na multilateralnom planu

Marsej
12–16. novembar
Tročlana delegacija Arhiva Jugoslavije učestvovala je na XXXVI međunarodnoj konferenciji okruglog stola MAS-a, koja je bila posvećena temi "Kako društvo gleda, odnosno prihvata arhive".
Varšava
28–29. maj
Predstavnik Arhiva učestvovao je na VIII međunarodnoj konferenciji arhiva Centralne i Istočne Evrope iz serijala "Kolokvijum posvećen Jirži Skovroneku", sa referatom "Selekcija arhivske građe za digitalizaciju – mogućnosti primene metoda višekriterijumskog odlučivanja".
Bukurešt
29. maj – 2. jun
Na Prvoj međunarodnoj konferenciji o diplomatskim arhivima zemalja Jugoistočne Evrope, predstavnik Arhiva Jugoslavije podneo je referat "Arhivski izvori za istoriju Jugoistočne Evrope".
Zagreb–Ljubljana
14–18. oktobar
Dvočlana delegacija Arhiva Jugoslavije učestvovala je na seminaru "Međunarodni standardi ISO 15489 i uredsko poslovanje".
Sofija
9–28. septembar
U radu Evropske letnje škole – Elektronsko izdavaštvo kulturnog nasleđa učestvovao je predstavnik Arhiva sa Power Point prezentacijom dosadašnjih rezultata našeg pilot projekta "Digitalna izložba arhivske građe".

 

Međunarodna saradnja od 1998.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS