Pregled međunarodnih aktivnosti 2000. godine
Pročitaj mi

Na bilateralnom planu

Beograd
21. januar
Povodom obeležavanja Dana Arhiva (21. januara 2000), kao i 50-godišnjice rada Arhiva Jugoslavije, u Beogradu je boravilo više predstavnika stranih državnih arhiva. Među njima su bili jedan od zamenika rukovodioca Državne arhivske službe Ruske Federacije Vladimir Jeromčenko i direktor Nacionalnog arhiva Rumunije Kostin Fenesan. Njihova poseta rezultirala je produženjem ranije potpisanih Protokola o osnovnim pravcima saradnje između Arhiva Jugoslavije i Državne arhivske službe Ruske Federacije za narednih pet godina, kao i Sporazuma o međuarhivskoj saradnji između Arhiva Jugoslavije i Nacionalnog arhiva Rumunije, za narednih dve godine.
Beograd
6. mart
Arhiv Jugoslavije je posetio Kolin Kajzer, rukovodilac Sektora UNESKO-a za Jugoistočnu Evropu i Bliski istok – odeljenje za kulturna dobra.
Beograd
16. maj
U Arhivu su boravile arhivske delegacije Ruske Federacije, Objedinjenih moskovskih arhiva, Republike Makedonije i Republike Srpske.
Moskva
11-25. jun
U Arhivu spoljne politike Ruske Federacije obavljeno je istraživanje radi kompletiranja sopstvenih fondova. (Sa Federalnom arhivskom službom Ruske Federacije ugovoren je nastavak istraživanja arhivske građe, što proizilazi iz potpisanog Protokola o saradnji između naših dveju ustanova.)

Predstavnici ambasade Sirije u Jugoslaviji boravili su u Arhivu Jugoslavije, nakon čega je usledio rad na izboru dokumenata za izložbu u Damasku, na kojoj je trebalo da učestvuje i Arhiv Jugoslavije. U poseti Arhivu Jugoslavije bili su i ambasador NR Kine u Beogradu i savetnik ambasade Ruske Federacije.


Na multilateralnom planu

Sevilja
20–26. septembar
Delegacija Arhiva Jugoslavije učestvovala je u radu XIV međunarodnog kongresa arhiva po dva osnova: na kongresu, kao član svetske zajednice arhiva; na Generalnoj skupštini Međunarodnog arhivskog saveta, kao član A-kategorije. Generalna tema kongresa bila je "Novi milenijum i arhivi u informatičkom društvu". Direktor Arhiva Jugoslavije učestvovao je u diskusiji svojim prilogom na temu referata J.M.D. Guanter "Mesto arhiva u zakonskim instrumentima". Delegacija Arhiva Jugoslavije je razmenila stručna mišljenja sa predstavnicima mnogih zemalja – Pakistana, Šri Lanke, Indije, Grčke, Češke, Rusije, Ukrajine, Makedonije, Belorusije, Litvije itd. Delegacija je imala formalne i neformalne bilateralne razgovore: sa delegacijom Ruske Federacije o detaljima razmene dve arhivske izložbe, sa predsednikom Saveznog arhiva Nemačke oko preciziranja posete delegacije Arhiva Jugoslavije Bundesarhivu, sa generalnim sekretarom MAS-a Joan van Albadom, sa Erikom Norbergom, visokim funkcionerom MAS-a, direktorom nacionalnog arhiva Švedske, sa predstavnicima državnih/nacionalnih arhiva Slovenije i Hrvatske o pitanju sukcesije u oblasti arhivske građe.

 

Međunarodna saradnja od 1998.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS