Pregled međunarodnih aktivnosti 1999. godine
Pročitaj mi

Na bilateralnom planu

Beograd
20–24. januar
Direktor Federalne arhivske službe Ruske Federacije Vladimir Petrovič Kozlov i Svetlana Gončugova, načelnica u Rosarhivu, bili su u zvaničnoj i radnoj poseti Arhivu Jugoslavije. Za jugoslovenske arhivske poslenike V. P. Kozlov je održao jednočasovno predavanje o organizaciji arhivske službe Ruske Federacije, problemima sa kojima se suočava Federalna arhivska služba RF i načinima na koje pokušava da ih prevaziđe.

Na multilateralnom planu

Budimpešta
6–9. oktobar
34. međunarodna konferencija okruglog stola MAS-a bila je posvećena arhivskoj praksi u oblasti rukovanja i zaštite arhivske građe, te obuci i obrazovanju kadra u vezi sa zaštitom.
Delegacija Arhiva Jugoslavije je na seminaru posvećenom iskustvima arhiva u slučajevima opasnosti podnela referat "Iskustvo jugoslovenske arhivske službe na zaštiti arhivske građe u uslovima neprestanog raketiranja tokom agresije NATO na Jugoslaviju".
Varšava
15–16. oktobar
Na V međunarodnoj konferenciji arhiva zemalja Istočne i Centralne Evrope, posvećenoj "Pristupu arhivama u svetlu zakonskih odredaba i opšte prakse u zemljama Centralne i Istočne Evrope" direktor Arhiva Jugoslavije podneo je referat „Dostupnost arhivske građe SRJ za naučna istraživanja, potrebe saveznih institucija i građana”.
Dubrovnik
4–6. novembar
Međunarodna konferencija u organizaciji Hrvatskog državnog arhiva, MAS i Saveta Evrope bila je posvećena "Integritetu i autonomiji arhiva – uništavanju i obnovi istorijskog pamćenja". Tokom konferencije održan je sastanak direktora državnih i republičkih arhiva država na području bivše SFRJ, kao i arhiva Federacije BiH. Potpisana je Izjava učesnika sastanka.
Rejkjavik
26–28. mart
Arhiv Jugoslavije nije učestvovao u radu Evropskog odbora MAS, iako je prijavio učešće. Domaćin sastanka, Island, izdao je ulazne vize za jugoslovensku delegaciju, ali Velika Britanija nije odobrila tranzitne vize za članove jugoslovenske delegacije čime je njihovo učešće bilo onemogućeno. Arhiv Jugoslavije izrazio je pismom, upućenom Patriku Kadelu, sekretaru Evropskog odbora MAS, datiranom 26. marta 1999, očekivanje da će i Evropski odbor MAS na sastanku u Rejkjaviku, kao i sva miroljubiva i istinski demokratska javnost u svetu, osuditi akcije NATO prema Jugoslaviji, pokazati svoje neslaganje sa politikom sile i pritisaka i založiti se za zaustavljanje vojnih dejstava koja razaraju jednu miroljubivu i suverenu državu, te će javno izdati apel da se ne uništavaju ljudska i materijalna dobra, a posebno neprocenjiva i jedinstvena kulturna dobra, arhivska građa kao najznačajnija među njima.
mart/april 30. marta. Arhiv Jugoslavije uputio je Apel za zaustavljanje agresije NATO na SRJ, kao i za zaštitu kulturnih dobara koja u toj agresiji mogu da stradaju. Apel je upućen Van Gangu, predsedniku MAS, Kristofu Grafu, predsedavajućem Okruglog stola MAS, Eriku Norbergu, predsedniku Evropskog odbora MAS, Vladimiru P. Kozlovu, direktoru Federalne arhivske službe Ruske Federacije, Axelu Platu, predstavniku UNESKO-a, Međunarodnoj federaciji za biblioteke (IFLA), Međunarodnom komitetu plavog štita (ICBS) i celoj međunarodnoj zajednici.
7. aprila. MAS je obavestio Arhiv Jugoslavije da je uputio Apel za zaštitu kulturnih dobara i za pridržavanje odredaba potpisanih konvencija.

 

Međunarodna saradnja od 1998.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS