Pregled međunarodnih aktivnosti 1998. godine
Pročitaj mi

Na bilateralnom planu

Beograd
12. februar
Delegacija Saveta Memorijala holokausta iz SAD posetila je Arhiv Jugoslavije i tom prilikom potpisala sa Arhivom Jugoslavije i Vojnoistorijskim institutom Sporazum o saradnji na istraživanju i snimanju arhivske građe sa rokom važenja od pet godina.

Na multilateralnom planu

Strazbur
4–6. februar
Jugoslovenska arhivska delegacija učestvovala je na simpozijumu pod nazivom "Zaštita arhivske građe o koncentracionim logorima i genocidu i slobodan pristup istraživača istoj: slučaj Arhive Arolzen".
Alžir
16–19. februar
Jugoslovenska arhivska delegacija učestvovala je na Međunarodnom kolokvijumu o arhivskoj građi koja se odnosi na istoriju Alžira a čuva se u stranim državama.
Bern
14–16. maj
Jugoslovenska arhivska delegacija učestvovala je na Evropskom samitu arhiva.
Stokholm
9–12. septembar
Jugoslovenska arhivska delegacija učestvovala je na 33. međunarodnoj konferenciji okruglog stola Međunarodnog arhivskog saveta
Varšava
8–11. oktobar
Jugoslovenska arhivska delegacija učestvovala je na međunarodnoj arhivskoj konferencija "Privatni arhivi u zemljama Centralne i Istočne Evrope".

 

Međunarodna saradnja od 1998.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS