Pregled međunarodnih aktivnosti 2007. godine
Pročitaj mi

Na bilateralnom planu

Banjaluka,
21 april-13.maj
Gostovanje izložbe "Tito-Staljin"
Kijev
12-13. septembar
V.d. direktora Arhiva SCG prisustvovao je manifestaciji povodom 90 godina od osnivanja arhivske službe Ukrajine.
Beograd,
21. septembar
Delegacija Ministarstva inostranih poslova NR Kine, na čelu sa zamenikom ministra inostranih poslova NR Kine, gospodinom Ćao Zunghuaiom, posetila je Arhiv SCG.
Beograd,
18. oktobar
Zamenik direktora Nacionalnog arhiva Alžira, g-đa Siam Krika, posetila je Arhiv SCG.
Beograd,
29-30. oktobar
Tokom boravka delegacija arhiva Bosne i Hercegovine 29. oktobra, potpisan je i Protokol o saradnji između Arhiva Srbije i Crne Gore i Arhiva Bosne i Hercegovine

 

Na multilateralnom planu

Radenci (Slovenija)
28-30. mart
Na savetovanju Tehnički i sadržinski problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja, svoje referate podneli su dva predstavnika Arhiva.
Kalomna (Rusija)
21-25. maj
V.d. direktora Arhiva SCG prisustvovao je manifestaciji Dani slovenske pismenosti i kulture
Kuanming (Kina)
6-20. septembar
Na Seminaru za menadžment arhiva učestvovao je jedan predstavnik Arhiva.
Kvebeksiti (Kanada)
11-18. novembar
XL Međunarodnoj konferenciji Okruglog stola arhiva sa temom Saradnja u očuvanju različitosti prisustvovao je jedan predstavnik Arhiva
Pariz
19. novembar - 7. decembar
U radu tronedeljnog stručnog kursa sa temom Arhivistička teorija i praksa - Arhivi i novi pravci informacija, koji je u organizaciji Ministarstva za kulturu i informisanje Francuske i Direkcije arhiva Francuske učestvovao je jedan radnik Arhiva.
Sarajevo
12-13. decembar
Skupu o informatizaciji arhiva, održanom u sklopu obeležavanja šezdesetogodišnjice Arhiva Bosne i Hercegovine i desetogodišnjice Arhiva Federacije, prisustvovala su dva predstavnika Arhiva.

 

Tokom godine nastavljena je dugogodišnja saradnja sa Američkim nacionalnim muzejom holokausta iz Vašingtona, sa Kolumbija univerzitetom; saradnja sa Rosarhivom, Sveruskim naučno-istraživačkim institutom za arhivistiku i dokumentalistiku iz Moskve; sa Saveznim arhivom iz Koblenca i Mađarskim nacionalnim arhivom dogovarana je poseta njihovih delegacija Arhivu SCG; sa predstavnicima Glavne arhivske uprave pri Savetu ministara Republike Bugarske dogovarani su budući zajednički projekti; bilo je više susreta i razgovora sa predstavnicima Arhiva Republike Slovenije, Arhiva Republike Makedonije...

 

Međunarodna saradnja od 1998.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS