Pregled međunarodnih aktivnosti 2010. godine
Pročitaj mi

Na bilateralnom planu

Beograd
25. januar
Delegacija Memorijalnog muzeja Holokausta SAD u poseti Arhivu.
Alžir
24-25. maj
Delegacija Arhiva posetila je Generalnu direkciju Nacionalnog arhiva Alžira i prisustvovala Međunarodnoj konferenciji organizovanoj povodom 55 godina od održavanja Bandunške konferencije.
Moskva
11-14. avgust
Delegacija Arhiva boravila je u Moskvi u vezi sa zajedničkim projektom sa Domom ruske dijaspore "Aleksandar Solženjicin" o ruskim lekarima, emigrantima u Kraljevini Jugoslaviji.
Beograd
7. septembar
Ambasador Egipta posetio je Arhiv Jugoslavije. 
Beograd
1. decembar
Ambasador Alžira posetio je Arhiv Jugoslavije.
Beograd
9. decembar
Predstavnici Ambasade Republike Indonezije u Beogradu posetili su Arhiv Jugoslavije.

 

Na multilateralnom planu

Beograd 
16. april
Druga sesija tribine " SAČUVATI I PODELITI PAMĆENjE SA DRUGIMA" pod nazivom "GDE I KADA POČINjE ZAŠTITA ARHIVSKE GRAĐE – PRIMENA STANDARDA SRPS ISO 15489" održana je 16. aprila 2010. godine  u Arhivu Jugoslavije .
Beograd 
7 - 9. maj
Međunarodni naučni skup "TITO: VIĐENjA I TUMAČENjA" (Organizatori: Institut za noviju istoriju Srbije, Arhiv Jugoslavije i Südost Institut)
Oslo (Norveška) 
13 - 18. septembar
Dva predstavnika Arhiva učestvovala na 42. Međunarodnoj konferenciji Okruglog stola arhiva.
Trst (Italija),
11 - 12. oktobar
Jedan predstavnik Arhiva učestvovo je na međunarodnom skupu 20. međunarodni arhivski dan.

 

 

 

Međunarodna saradnja od 1998.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS