Pregled međunarodnih aktivnosti 2008. godine
Pročitaj mi

Na bilateralnom planu

Beograd
5. februar
U Arhivu SCG je boravila delegacija ustanove Biblioteka-Fond „Ruska dijaspora“ iz Moskve.
Banja Luka
18. april - 16. maj
Gostovanje izložbe "Knez Pavle Karađorđević - kraljevski namesnik, 1934-1941".
Mrkonjić grad
27. jun - 25. jul
Gostovanje izložbe "Knez Pavle Karađorđević - kraljevski namesnik, 1934-1941".
Beograd
8-11. septembar
Delegacija Bundesarhiva (Federalnog arhiva Nemačke) boravila je u uzvratnoj poseti Arhivu SCG.
Istočno Sarajevo
12. septembar - 10. oktobar
Gostovanje izložbe "Knez Pavle Karađorđević - kraljevski namesnik, 1934-1941".
Beograd
3. decembar
Arhiv SCG je posetio ambasador Indije u Beogradu, gospodin Adžaj Svarup.

 

Na multilateralnom planu

Radenci (Slovenija),
2-4. april
Na Savetovanju Tehnički i sadržinski problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja Arhiv SCG je imao tri predstavnika.
Sarajevo
6. maj
Proslava Šezdesete godišnjice osnivanja i rada Istorijskog arhiva Sarajevo, na svečanoj sednici Narodnom pozorištu u Sarajevu,  okupila je predstavnike arhiva uglavnom iz bivših jugoslovenskih republika. Arhiv SCG predstavljao je jedan radnik.
Pariz
17-18. novembar
Dva predstavnika Arhiva prisustvovala su Generalnoj skupštini EURBICA-e i Međunarodni simpozijum s temom Arhivi sutra.
Trst (Italija)
17-22. novembar
Jedan radnik Arhiva učestvovao je u radu Međunarodnog stručnog seminara za zemlje Centralne i Jugoistočne Evrope, kao i u radu XVIII Međunarodnog kongresa na temu Zaštita arhivske građe (od elementarnih nepogoda, požara, krađe) i valorizacija arhivske građe, koji su održani u organizaciji Međunarodnog instituta za arhivsku nauku Trst-Maribor.
Kuala Lumpur(Malezija)
21-27. jul
 XVI Međunarodnom kongresu arhiva prisustvovali su v.d. direktora i jedan radnik Arhiva.

 

Nastavljena je saradnja sa Državnim komitetom arhiva Ukrajine oko pronalaženja dokumenata koje se odnose na istoriju naših zemalja.

 

Međunarodna saradnja od 1998.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS