Spisak zaposlenih

PREZIME I IME ZVANjE
Dr Terzić Milan Direktor
Mr Tešić Dragan Zamenik direktora
Dr Doknić Branka Pomoćnik direktora
Arsenović Vesna Viši arhivski pomoćnik prve vrste
Basta Milica Sekretar
Božović Ivana Arhivist u čitaonici
Borovnjak Đurđija Arhivist za sređivanje i obradu zbirke fotografija
Vilović Jelena Pravno kadrovski analitičar
Vojnović Sanja Arhivski pomoćnik
Vukelić Tatjana Administrator  informacionih sistema i tehnologija
Vuković Ljubica Arhivist za sređivanje i obradu arhivske građe
Dragišić Dragana Viši arhivski pomoćnik prve vrste u depou
Đogo Ljilja Samostalni finansijsko- računovodstveni saradnik
Đokić Vesna Arhivist za sređivanje i obradu arhivske građe
Đokić Milan Viši arhivski pomoćnik u depou
Đukić Marina Arhivski pomoćnik u depou
Đurišić Jelena Arhivski savetnik za izdavačku delatnost i međuarhivsku saradnju
Eraković Vidosava Arhivist za sređivanje i obradu arhivske građe
Jegdić Stanojka Konzervator/diplomirani konzervator papira
Jekić Vladimir Viši arhivist u depou
Kovačević Diana Samostalni pravni saradnik
Kovačević Jelena Arhivist u depou
Mr Kosovac Dragić Jasmina Rukovodilac finansijskih i računovodstvenih poslova
Krejić Predrag Arhivski savetnik - šef odseka
Kuprešanin Zvonko Arhivski pomoćnik za izdavačku delatnost
Marković Veselin Finansijsko-računovodstveni analitičar
Marković Zorana Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
Medaković Milan Arhivski savetnik - rukovodilac Odeljenja
Medaković Miroslava Viši arhivist za izdavačku delatnost i međuarhivsku saradnju
Miletić Jelena Arhivski pomoćnik prve vrste
Miljević Nikolina Arhivist za sređivanje i obradu arhivske građe
Mitrović Žarko Arhivski pomoćnik u depou
Nikolić Dragana Viši arhivski pomoćnik prve vrste
Opojevlić Hofman Lidija Arhivski savetnik - šef odseka
Pavlićević Jelena Pravno kadrovski analitičar
Perović-Ivović Svetlana Konzervator savetnik/diplomirani konzervator papira
Mr Petrović Dragoš Arhivski savetnik za sređivanje i obradu arhivske građe
Porubović-Vidović Olivera Projektant informacionih sistema i tehnologija
Pušica Branko Arhivist za sređivanje i obradu arhivske građe
Radovanović Marko Arhivist u depou
Rađenović Ranka Arhivski savetnik - rukovodilac odeljenja
Srndović Suzana Viši diplomirani bibliotekar
Teodosić Dragan Arhivist za objavljivanje arhivske građe i međuarhivsku saradnju
Todorović Mitar Arhivski savetnik - rukovodilac Odeljenja
Tunguz Aleksandar Arhivski pomoćnik za mikrofilmove
Ćirić Zorka Arhivski pomoćnik za digitalizaciju
Filipović Dejan Arhivski pomoćnik u depou
Hofman Ivan Arhivski savetnik - šef odseka
Čurović Lenka Viši arhivski pomoćnik
Šerbula Marina Tehnički sekretar
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS