Normativna akta
Statut Arhiva Jugoslavije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 259 KB
Odluka o izmenama i dopunama Statuta Arhiva Jugoslavije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 449 KB
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Arhivu Jugoslavije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 2.8 MB
Pravilnik o bližem utvrđivanju postupka javne nabavke u Arhivu Jugoslavije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.48 MB
Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja Preuzmite datoteku u pdf formatu, 111 KB
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS