Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

 • Plan javnih nabavki za 2023. godinu Preuzmite datoteku u pdf formatu, 810.39 kB

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

 • Izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu Preuzmite datoteku u pdf formatu, 810.39 kB
 • Plan javnih nabavki za 2022. godinu Preuzmite datoteku u pdf formatu, 810.39 kB

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

 • Plan javnih nabavki za 2021. godinu Preuzmite datoteku u pdf formatu, 39.9 KB

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

 • Plan javnih nabavki za 2020. godinu Preuzmite datoteku u pdf formatu, 39.9 KB
 • Odluka o usvajanju plana Preuzmite datoteku u pdf formatu, 187 KB
 • Izmena plana javnih nabavki za 2020. godinu Preuzmite datoteku u pdf formatu, 187 KB
 • Plan javnih nabavki - oktobar 2020. godina Preuzmite datoteku u pdf formatu, 187 KB

19.06.2020. Javna nabavka broj 8/2020

Nabavka usluga održavanja higijene

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 704 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 960 KB
 • 01.07.2020. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.2 MB

04.03.2020. Javna nabavka broj 2/2020

Nabavka računarske opreme po partijama

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 714 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.5 MB
 • 23.03.2020. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.5 MB
 • 28.04.2020. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Preuzmite datoteku u pdf formatu, 75.2 KB
 • 22.05.2020. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke Preuzmite datoteku u pdf formatu, 82 KB
 • 22.05.2020. Odluka o obustavi postupka javne nabavke Preuzmite datoteku u pdf formatu, 568 KB

02.03.2020. Javna nabavka broj 1/2020

JAVNA NABAVKA – NAMEŠTAJA - ERGONOMSKIH STOLICA

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 720 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.2 MB
 • 12.03.2020. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 908 KB
 • 05.06.2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 407 KB

18.02.2020. Javna nabavka broj 5/2020

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju glavnog objekta Arhiva Jugoslavije

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 726 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.0 MB
 • 07.04.2020. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.0 MB

18.11.2019. Javna nabavka broj 4/2019

Nabavka električne energije

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 708 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.4 MB
 • 25.11.2019. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 168 KB
 • 02.12.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 772 KB
 • 03.03.2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 105 KB

21.10.2019. Javna nabavka broj 12/2019

Ugradnja lifta za prenos arhivske građe

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 678 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.5 MB
 • 25.10.2019. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 408 KB
 • 25.10.2019. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Preuzmite datoteku u pdf formatu, 590 KB
 • 25.10.2019. Izmena Konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 610 KB
 • 06.11.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 790 KB
 • 13.11.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 135 KB
 • 25.11.2019. Odluka o izmeni ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 296 KB

09.10.2019. Javna nabavka broj 13/2019

Građevinski radovi u okviru tekućeg održavanja pomoćnog dvorišnog objekta 2

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 677 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.4 MB
 • 22.10.2019. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 225 KB
 • 24.10.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 818 KB
 • 02.12.2019. Odluka o izmeni ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 586 KB

17.09.2019. Javna nabavka broj 9/2019

Nabavka usluga fizičkog obezbeđenja

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 702.00 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.3 MB
 • 23.09.2019. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.1 MB
 • 30.09.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.1 MB
 • 15.10.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 565 KB

17.09.2019. Javna nabavka broj 5/2019

Nabavka usluga koričenja

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 690.00 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.0 MB
 • 07.10.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 714 KB
 • 25.10.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 472 KB

23.07.2019. Javna nabavka broj 6/2019

Izrada projekta restauracije fasada i prozora i projekta lifta

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 710.00 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.12 MB
 • 06.08.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 737.93 KB
 • 02.09.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 133 KB
 • 13.11.2019. Odluka o izmeni ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 300 KB

18.07.2019. Javna nabavka broj 2/2019

Nabavka ormara za fotografije

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.2 MB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 706.00 KB
 • 30.07.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 676.76 KB
 • 28.08.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 134 KB

26.06.2019. Javna nabavka broj 8/2019

Nabavka usluga održavanja higijene

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 691.79 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 353.69 KB
 • 09.07.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.1 MB
 • 29.07.2019. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Preuzmite datoteku u pdf formatu, 116.30 KB
 • 06.08.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 73.08 kB

10.06.2019. Javna nabavka broj 5/2019

Nabavka usluga štampanja

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 691 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.2 MB
 • 13.06.2019. Pojašnjenje konkursne dokumetacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 232 KB
 • 21.06.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.02 MB
 • 17.07.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 138 KB

03.06.2019. Javna nabavka broj 3/2019

Nabavka računarske opreme po partijama

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 730 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 480 KB
 • 05.06.2019. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 166 KB
 • 06.06.2019. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 354 KB
 • 14.06.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.41 MB
 • 21.06.2019. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Preuzmite datoteku u pdf formatu, 35.61 KB
 • 31.07.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 496.41 KB
 • 06.11.2019. Odluka o obustavi postupka javne nabavke Preuzmite datoteku u pdf formatu, 534 KB

27.05.2019. Javna nabavka broj 1/2019

 Nabavka pokretnih poličnih regala za pomoćni objekat 2

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 686 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 548 KB
 • 02.07.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 715 KB
 • 24.07.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 138 KB

15.05.2019. Javna nabavka broj 2/2019

 Nabavka ormara za smeštaj i čuvanje fotografija

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 684 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 401 KB
 • 17.05.2019. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 149 KB
 • 23.05.2019. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 149 KB
 • 03.06.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 848 KB
 • 28.06.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 70.91 kB

18.03.2019. Javna nabavka broj 1/2019

 Nabavka pokretnih poličnih regala za potrebe Arhiva Jugoslavije

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 710 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 691 KB
 • 19.04.2019. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 691 KB
 • 16.05.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 134 KB

28.11.2018. Javna nabavka male vrednosti broj 2/2018

 Nabavka električne energije za potrebe Arhiva Jugoslavije

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 706 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 358 KB
 • 13.12.2018. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 358 KB
 • 02.01.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 104 KB

29.10.2018. Javna nabavka male vrednosti broj 6/2018

Redizajn sajta Arhiva Jugoslavije

 • Poziv za dostavljanje ponuda Preuzmite datoteku u pdf formatu, 705 kB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 491 kB
 • 02.11.2018. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 249 kB
 • 20.11.2018. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 249 kB
 • 29.11.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 137 kB
 • 02.10.2019. Obaveštenje o izmeni ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 137 kB
 • 09.06.2020. Obaveštenje o izmeni ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 280 kB

28.09.2018. Javna nabavka male vrednosti broj 7/2018

Popravka prozora i povezivanje pomoćnog objekta 2 na gasnu kotlarnicu

 • Poziv za dostavljanje ponuda Preuzmite datoteku u pdf formatu, 705 kB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 491 kB
 • 04.10.2018. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 198 kB
 • 11.10.2018. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 875 kB
 • 19.10.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 106 kB

14.09.2018. Javna nabavka male vrednosti broj 5/2018

Usluga fizičkog obezbeđenja kompleksa Arhiva Jugoslavije

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 704 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 409 KB
 • 17.10.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 409 KB

07.09.2018. Javna nabavka male vrednosti broj 7/2018

Popravka prozora i fasade i povezivanje pomoćnog objekta 2 na gasnu kotlarnicu

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 688 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 491 KB
 • 10.09.2018. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 121 KB
 • 20.09.2018. Odluka o obustavi postupka Preuzmite datoteku u pdf formatu, 327 KB
 • 27.09.2018. Obaveštenje o obustavi postupka Preuzmite datoteku u pdf formatu, 42.27 kB

11.07.2018. Javna nabavka male vrednosti broj 8/2018

Nabavka usluge digitalizacije arhivske građe

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 688 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 491 KB
 • 23.07.2018 Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 90.6 KB
 • 26.07.2018 Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.7 MB
 • 09.09.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 135.42 kB
 • 02.10.2019. Obaveštenje o izmeni ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 135.42 kB

19.06.2018. Javna nabavka male vrednosti broj 4/2018

Nabavka usluga održavanja higijene i pomoćnih poslova za potrebe Arhiva Jugoslavije

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 698 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 356 KB
 • 29.06.2018. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 823 KB
 • 16.07.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 135 KB

16.04.2018. Javna nabavka male vrednosti broj 1/2018

Nabavka računarske opreme

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 698 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 389 KB
 • 27.04.2018. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.2 MB
 • 14.05.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 162 KB

12.04.2018. Javna nabavka male vrednosti broj 3/2018

Nabavka usluga štampanja

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 685 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 578 KB
 • 25.04.2018. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 933 KB
 • 23.05.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 134 KB

28.03.2018. Javna nabavka male vrednosti broj 1/2018

 Nabavka računarske opreme po partijama

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 699 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 582 KB
 • 29.03.2018. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 182 KB
 • 04.04.2018. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 241 KB
 • 04.04.2018. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 148 KB
 • 04.04.2018. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 251 KB
 • 12.04.2018. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1 MB
 • 12.04.2018. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke Preuzmite datoteku u pdf formatu, 91.4 KB
 • 09.05.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 162 KB

13.11.2017. Javna nabavka male vrednosti broj 2/2017

 Nabavka električne energije za potrebe Arhiva Jugoslavije

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 619 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 359 KB
 • 01.12.2017. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 716 KB
 • 20.12.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 104 KB

18.09.2017. Javna nabavka male vrednosti broj 6/2017

 Nabavka usluga fizičkog obezbeđenja kompleksa Arhiva Jugoslavije u ulici Vase Pelagića broj 33 u Beogradu

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 619 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 359 KB
 • 02.10.2017. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 729 KB
 • 12.10.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 317 KB

25.07.2017. Javna nabavka male vrednosti broj 7/2017

Izrada softvera za projekat "Digitalizacija foto arhiva TANJUGA"

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 703 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 403 KB
 • 03.08.2017. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 208 KB
 • 08.08.2017. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 705 KB
 • 22.08.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 104 KB

12.06.2017. Javna nabavka male vrednosti broj 5/2017

Nabavka usluga održavanja higijene i pomoćnih poslova za potrebe Arhiva Jugoslavije

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 690 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 405 KB
 • 27.06.2017. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 208 KB
 • 29.06.2017. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 807 KB
 • 19.07.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 135 KB
 • 28.12.2017. Odluka o izmeni ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 684 KB

26.04.2017. Javna nabavka male vrednosti broj 1/2017

Nabavka računarske opreme po partijama

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 665 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 647 KB
 • 11.05.2017. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.1 MB
 • 08.06.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 134 KB

06.04.2017. Javna nabavka male vrednosti broj 3/2017

Nabavka ormara za fotografije i pokretnih poličnih regala

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 699 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 638 KB
 • 06.04.2017. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 134 KB
 • 10.04.2017. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 192 KB
 • 20.04.2017. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 914 KB
 • 10.05.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 136 KB

23.03.2017. Javna nabavka male vrednosti broj 1/2017

Nabavka računarske opreme po partijama

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 702 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 599 KB
 • 29.03.2017. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 160 KB
 • 30.03.2017. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 298 KB
 • 31.03.2017. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 170 KB
 • 04.04.2017. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 131 KB
 • 06.04.2017. Odluka o obustavi postupka javne nabavke Preuzmite datoteku u pdf formatu, 923 KB
 • 19.04.2017. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke Preuzmite datoteku u pdf formatu, 88 KB

21.02.2017. Javna nabavka male vrednosti broj 4/2017

Nabavka usluga štampanja

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 701 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 418 KB
 • 23.02.2017. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 175 KB
 • 24.02.2017. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 164 KB
 • 27.02.2017. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 140 KB
 • 02.03.2017. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 354 KB
 • 07.03.2017. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 133 KB
 • 10.04.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 133 KB

21.11.2016. Javna nabavka male vrednosti broj 8/2016

 Nabavka električne energije 

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 822 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 357 KB
 • 06.12.2016. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 768 KB
 • 06.01.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 105 KB

06.07.2016. Javna nabavka male vrednosti broj 6/2016

 Nabavka pokretnih poličnih regala 

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 728 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 569 KB
 • 07.07.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 236 KB
 • 21.07.2016. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 721 KB
 • 04.08.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 308 KB

29.06.2016. Javna nabavka male vrednosti broj 3/2016

 Nabavka usluge digitalizacije arhivske građe

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 744 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 448 KB
 • 05.07.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 159 KB
 • 11.07.2016. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 864 KB
 • 21.07.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 355 KB

27.05.2016. Javna nabavka male vrednosti broj 7/2016

Elektro i građevinsko zanatski radovi tekućeg održavanja objekta Arhiva Jugoslavije

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 581 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 693 KB
 • 01.06.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 174 KB
 • 14.06.2016. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 780 KB
 • 16.06.2016. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Preuzmite datoteku u pdf formatu, 92 KB
 • 21.10.2016. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.4 MB
 • 08.11.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 106 KB

15.04.2016. Javna nabavka male vrednosti broj 5/2016

 Nabavka usluge obezbeđivanja internet pristupa

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 596 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 300 KB
 • 18.04.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 279 KB
 • 19.04.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.0 MB
 • 19.04.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 185 KB
 • 19.04.2016. Izmena konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 617 KB
 • 19.04.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 179 KB
 • 20.04.2016. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda Preuzmite datoteku u pdf formatu, 68.5 KB
 • 20.04.2016. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst Preuzmite datoteku u pdf formatu, 288 KB
 • 04.05.2016. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 861 KB
 • 20.05.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 305 KB

11.04.2016. Javna nabavka male vrednosti broj 4/2016

 Nabavka usluga fizičkog obezbeđenja kompleksa Arhiva Jugoslavije u ulici Vase Pelagića broj 33 u Beogradu

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 619 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 359 KB
 • 14.04.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 629 KB
 • 14.04.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 421 KB
 • 26.04.2016. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 676 KB
 • 05.05.2016. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Preuzmite datoteku u pdf formatu, 282 KB
 • 12.10.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 373 KB

24.03.2016. Javna nabavka male vrednosti broj 3/2016

 Nabavka usluge digitalizacije arhivske građe

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 609 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 275 KB
 • 29.03.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 263 KB
 • 05.04.2016. Odluka o obustavi postupka javne nabavke Preuzmite datoteku u pdf formatu, 263 KB
 • 11.04.2016. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke Preuzmite datoteku u pdf formatu, 259 KB

17.03.2016. Javna nabavka male vrednosti broj 2/2016

 Nabavka usluga štampanja

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 963 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 500 KB
 • 21.03.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 349 KB
 • 21.03.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 294 KB
 • 24.03.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 268 KB
 • 29.03.2016. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 882 KB

10.03.2016. Javna nabavka male vrednosti broj 1/2016

 Nabavka usluga održavanja higijene i pomoćnih poslova za  potrebe Arhiva Jugoslavije 

 • Poziv za podnošenje ponude Preuzmite datoteku u pdf formatu, 649 KB
 • Konkursna dokumentacija Preuzmite datoteku u pdf formatu, 438 KB
 • 17.03.2016. Pojašnjenje konkursne dokumentacije Preuzmite datoteku u pdf formatu, 673 KB
 • 23.03.2016. Odluka o dodeli ugovora Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.2 MB
 • 29.03.2016. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Preuzmite datoteku u pdf formatu, 267 KB
 • 04.07.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmite datoteku u pdf formatu, 135 KB

2014. Javne nabavke male vrednosti

2013. Javne nabavke male vrednosti

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS