2010. godina – 60 godina od osnivanja Arhiva
Pročitaj mi

Arhiv Jugoslavije obeležio je 60 godina od osnivanja 22. januara 2010. godine u prisustvu brojnih zvanica: Nebojiše Bradića, ministra kulture Republike Srbije, princa Aleksandra Karađorđevića i princeze Katarine, ambasadora Ruske Federacije, Egipta, Meksika, Alžira,  predstavnika ambasada Koreje, Kine, SAD, Norveške, Bugarske  i BiH,  predstavnika Federalne arhivske agencije Ruske Federacije, Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka i Državnog arhiva Ruske Federacije, direktora i zamenika direktora Arhiva Republike Srpske, kolega iz Republike Srbije i poklonika istorijske nauke. Skup je otvorio Miladin Milošević, v.d. direktora Arhiva, koji je govorio o radu Arhiva u proteklih 60 godina.

 

Data/Images/aj_1_pros2010_sl02_s.jpg

 

Data/Images/aj_1_pros2010_sl03_s.jpg

 

Data/Images/aj_1_pros2010_sl04_s.jpg

 

Data/Images/aj_1_pros2010_sl06_s.jpg

 

Skup su pozdravili predstavnici arhiva iz Rusije dr Andrej Artizov, rukovodilac Federalne arhivske agencije Ruske Federacije, dr Konstantin Nikiforov, direktor Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka i dr Sergej Mironjenko, direktor Državnog arhiva Ruske Federacije.
Profesor dr Ljubodrag Dimić predstavio je četvrtu knjigu edicije Izvori za istoriju međunarodnih odnosa 1930-1940, Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1933. godinu koju su priredile Nada Petrović i Jelena Đurišić.
Ministar kulture Republike Srbije Nebojiša Bradić, u svom obraćanju skupu istakao je da "Jugoslaviju danas možemo da kritikujemo ili hvalimo, najvažnije je da to činimo sa istorijske pozicije, objektivno i nepristrasno, procenjujući na osnovu dokumenata, a da nam to bude moguće i dostupno staraju se ustanove poput Arhiva Jugoslavije". Ministar Bradić otvorio je izložbu arhivskih dokumenata "Jugoslovenske vlade 1918-2006" autora dr Gojka Malovića i Dušana Jončića.
Povodom jubileja Arhiv Jugoslavije je izdao je brošuru, katalog izdanja, časopis Arhiv i Bibliografiju časopisa.

Data/Images/aj_1_pros2010_sl07_s.jpg

Data/Images/aj_1_pros2010_sl11_s.jpg

Data/Images/aj_1_pros2010_sl12_s.jpg

Data/Images/aj_1_pros2010_sl13_s.jpg

Data/Images/aj_1_pros2010_sl08_s.jpg

Data/Images/aj_1_pros2010_sl09_s.jpg

Data/Images/aj_1_pros2010_sl14_s.jpg

Data/Images/aj_1_pros2010_sl15_s.jpg

Data/Images/aj_1_pros2010_sl10_s.jpg

Goste Arhiva Jugoslavije, predstavnike arhiva iz Rusije, primio je ministar Nebojša Bradić.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS