Zakon o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi, 6. januar 1929.
Pročitaj mi

Kralj Aleksandar je 6. januara 1929. ukinuo Vidovdanski ustav, raspustio Narodnu skupštinu i zaveo lični režim. Vlada je donela nekoliko zakona koji su zamenili pravne norme iz ukinutog Ustava. Zakonom o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi Kraljevina SHS je definisana kao nasledna monarhija. Kralj je proglašen za nosioca celokupne vlasti u zemlji. Imenovao je predsednika i članove Ministarskog saveta koji su radili po njegovom ovlašćenju. Izdavao je i proglašavao zakone ukazima koje su pre toga potpisali predsednik vlade, resorni ministar i ministar pravde. Sudska vlast vršena je u ime kralja.

Zakonom o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi suspendovan je javni i politički život, zabranjen je rad udruženja i političkih stranaka "koja nose obeležje versko ili plemensko". Zakonom o izmenama i dopunama zakona o štampi "zabranjuje se rasturanje i prodavanje novina i drugih štampanih spisa, ako sadrže uvredu vladaoca i članova kraljevskog doma, tešku povredu javnog morala, ako se štampanim spisom izaziva mržnja protiv države kao celine, verski ili plemenski razdor, a tako isto kada se posredno pozivaju građani da silom menjaju zemaljske zakone". Zakonom o izmenama Zakona o opštinama i oblasnim samoupravama raspuštene su opštinske uprave i određeno da se kraljevim ukazom postave opštinske uprave grada Beograda, Zagreba i Ljubljane, a veliki župani postave ostale opštinske uprave.

 

Spisak konstitutivnih akata

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS