Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 28. jun 1921 (Vidovdanski ustav)
Pročitaj mi

Naslovna strana Vidovdanskog ustavaUstavotvorna skupština izglasala je Ustav neznatnom, prostom većinom od 223 glasa, protiv je glasalo 35, a 158 poslanika je bilo odsutno. Prilikom usvajanja Ustava ispoljila se duboka podeljenost političkih stranaka u gledištima na osnovna pitanja državnog uređenja i oblika vladavine.

Vidovdanski ustav - poslednja stranaUstav je definisao državu kao ustavnu, parlamentarnu i naslednu monarhiju. Propisao je izgled grba, zastave i naziv službenog jezika koji je bio srpsko-hrvatsko-slovenački. U imenu države, njenim spoljnim obeležjima (grb, zastava), nazivu službenog jezika došlo je do izražaja shvatanje o "troimenom" narodu.

Ustav nije priznao plemstvo, titule, "niti ikakva preimućstva po rođenju". Zajemčio je ličnu i slobodu vere, savesti i štampe, pravo udruživanja, zbora i dogovora. Zabranio je zelenaštvo, ukinuo feudalne odnose i danom oslobođenja od tuđinske vlasti kmetovi su postali, bez odštete, vlasnici državne zemlje.

Narodna skupština je bila jednodomna i sačinjavali su je poslanici koje je narod birao neposredno tajnim glasanjem. Biračko pravo dobio je svaki muškarac koji je navršio 21 godinu života.

Potpisnici Vidovdanskog ustavaIako je Ustav počivao na podeli vlasti, kralj je učestvovao u sva tri oblika vlasti. Zakonodavnu vlast vršili su parlament i šef države koji je sazivao Narodnu skupštinu na redovna ili vanredna zasedanja, imao prava da je raspusti, potvrđivao zakone koje je ona donosila. Kralj je vršio upravnu vlast preko ministara. Imenovao je predsednika i članove vlade koja je bila odgovorna njemu i Narodnoj skupštini. Sudsku vlast vršili su sudovi, a njihove presude izricane su i izvršavane u ime kralja.

Potpisnici Vidovdanskog ustavaUstav je propisao centralističko uređenje. Administrativni centralizam proizilazio je iz nacionalnog unitarizma, odnosno shvatanja o narodnom jedinstvu. Najviši pravni akt je predvideo da se uprava u Kraljevini SHS vrši po oblastima, okruzima, srezovima i opštinama. Odredio je da se oblasti formiraju na osnovu prirodnih, socijalnih i ekonomskih prilika, a mogle su imati najviše 800.000 stanovnika. Ustanovljena je mesna, opštinska, sreska i oblasna samouprava. Organi oblasne uprave bili su oblasna skupština i oblasni odbor. Državna upravna vlast vršila je nadzor nad poslovima samoupravnih vlasti preko oblasnog velikog župana, koga je postavljao kralj, i posebnih stručnih organa.

Na osnovu Uredbe o podeli na oblasti od 26. aprila 1922. Kraljevina SHS podeljena je na 33 oblasti, po geografskom, socijalnom, ekonomskom, ali i etničkom i istorijskom načelu.

 

USTAV KRALJEVINE SHS 1921 Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (962.25 kB)

 

Spisak konstitutivnih akata

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS