Ustav Savezne Republike Jugoslavije, 27. april 1992.
Pročitaj mi

Tokom 1991. i 1992. došlo je do raspada SFRJ koji je izveden metodom oružane secesije uz podršku i pomoć stranih država. U slučaju Jugoslavije nije poštovano načelo teritorijalne celovitosti i njenih međunarodno priznatih granica. Suprotno međunarodnom pravu, republičke granice, koje nikada nisu pravno utvrđene i obeležene, postale su granice suverenih država. Pravo naroda na samoopredeljenje vezano je za federalne jedinice i one su postale njegovi nosioci.

Posle međunarodnog priznavanja Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Srbija i Crna Gora su odlučile da nastave život u zajedničkoj državi. Savezno veće SFRJ usvojilo je Ustav Savezne Republike Jugoslavije. Država je definisana kao suverena savezna država zasnovana na ravnopravnosti građana i ravnopravnosti republika članica. Saveznu Republiku Jugoslaviju sačinjavale su Republika Srbija i Republika Crna Gora.

Savezna država je preko svojih organa utvrđivala politiku, donosila i izvršavala savezne zakone, druge propise i opšte akte. Njeni organi su bili Savezna skupština koju su sačinjavali Veće građana i Veće republika, predsednik republike, Savezna vlada koju su sačinjavali predsednik, potpredsednik i ministri, Savezni sud, savezni državni tužilac i Narodna banka Jugoslavije.

 

Spisak konstitutivnih akata

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS