Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 7. april 1963.
Pročitaj mi

Ustav je poznat pod nazivom "povelja samoupravljanja" zato što je samoupravni model primenjen u svim sferama i na svim nivoima društvenog života. Promenjeno je ime države u Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i ona je definisana kao "savezna država dobrovoljno ujedinjenih i ravnopravnih naroda i socijalistička demokratska zajednica zasnovana na vlasti radnog naroda i samoupravljanja". Teritorija Jugoslavije „jedinstvena je i sačinjavaju je teritorije socijalističkih republika.”

Ustavom od 1963. Autonomna kosovsko-metohijska oblast proglašena je Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija. U razvoju jugoslovenskog federalizma autonomne jedinice, koje su bile u sastavu Srbije, suštinski gledano imale su isti položaj, ali je među njima postojala određena razlika (naziv, različit broj predstavnika u Veću naroda, AP Vojvodina je imala Vrhovni sud).

Umesto dotadašnja dva veća Saveznu skupštinu je sačinjavalo pet veća. Pored Saveznog veća uvedena su i četiri samoupravna veća: Privredno, Prosvetno-kulturno, Socijalno-zdravstveno i Organizaciono-političko.

Odvojena je funkcija predsednika republike od predsednika Saveznog izvršnog veća. Određeno je da se predsednik bira svake četvrte godine i isto lice moglo je biti birano dva puta uzastopno. Međutim, "za izbor na položaj predsednika republike nema ograničenja za Josipa Broza Tita".

Uvedene su nove institucije: potpredsednik republike, Ustavni sud i Savet federacije. SIV su sačinjavali predsednik i određeni broj članova koje je biralo Savezno veće. Članovi SIV-a birani su iz redova Skupštine vodeći računa o nacionalnom sastavu. Uveden je princip rotacije na rukovodećim državnim i političkim funkcijama.

Utvrđeno je mesto društveno-političkih organizacija (SKJ, SSRNJ) u političkom sistemu. Pod pojmom "društveno-političke zajednice" podrazumevana je opština, srez, autonomna pokrajina, socijalistička republika i federacija. Određena su njihova prava i dužnosti.

 

Spisak konstitutivnih akata

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS