Rezolucija o osnivanju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, 27. novembar 1942.
Pročitaj mi

Početna strana rezolucije o osnivanju AVNOJ-aNa Prvom zasedanju AVNOJ-a u Bihaću predstavnici naroda svih zemalja Jugoslavije bez razlike narodnosti, vere i političko-partijske pripadnosti doneli su Rezoluciju u kojoj su konstatovali: da je aprilski slom Jugoslavije neposredna posledica nenarodne politike i niza izdaja vojnog i političkog vođstva; da zverstva četnika Draže Mihailovića nisu manje svirepa i manje masovna od zverstava okupatora, ustaških i Nedićevih bandi; da se veliki deo oficira, opštinski i državni aparat bivše Jugoslavije stavio u službu okupatora; da je jedino Komunistička partija Jugoslavije ostala verna narodu, njegovoj slobodi i pozvala sve narode na zajedničku oružanu borbu protiv okupatora.

Posle iznetih konstatacija u Rezoluciji je istaknuta ogromna i neograničena ljubav prema Sovjetskom Savezu; pozdravljeni su pobednički napori američkih, britanskih i francuskih trupa; navedeno: da se narodnooslobodilačka vojska svojim pobedama izdigla do činioca međunarodnog značaja; da jugoslovenska izbeglička vlada snosi punu odgovornost za zverstva koja su počinili četnici Draže Mihailovića; da su narodnooslobodilački odbori organi narodne demokratske vlasti; da je AVNOJ opštenarodno i opštepartijsko političko predstavništvo narodnooslobodilačke borbe u Jugoslaviji; da "predstavnici sviju zemalja Jugoslavije okupljeni u slobodnom Bihaću odlučuju da se konstituišu u Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije, kao najviši politički izraz stvorenog čvrstog jedinstva naroda Jugoslavije", čiji je osnovni zadatak konačno oslobođenje svih jugoslovenskih naroda i stvaranje uslova za ravnopravnost.

Rezolucijom je određeno da AVNOJ bira iz svoje sredine Izvršni odbor, predsednika i tri potpredsednika. Predsedništvo AVNOJ-a rukovodilo je Većem, zastupalo ga u javnosti, sazivalo sednice Veća i Izvršnog odbora, pripremalo dnevni red, predsedavalo sednicama i koordiniralo rad pojedinih odseka Izvršnog odbora koji je vodio tekuće poslove. Izvršni odbor, iako de iure nije, de facto je bio vlada nove Jugoslavije.

AVNOJ je bio organizovan kao jednodomna skupština sastavljena od nacionalnih delegacija. Predstavljao je osobenu "revolucionarnu skupštinu federacije".

REZOLUCIJA O OSNIVANjU AVNOJ-a Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (1.27 MB)

 

Spisak konstitutivnih akata

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS